Risaleleri tek başımıza okuyup hizmet etsek, manevi şirkete dahil olur muyuz? Şirketi maneviyede yer alabilmek için ne yapılmalıdır? Risalelerde yer alan, düsturları yerine getirmek kafi midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstat, Risale-i Nur'a talebe olmanın vasıflarını açıkça belirtmiştir. Biz bu vasıfları hayatımıza tatbik edersek, talebeliği ve şirket-i maneviyeye iştiraki kuvvetle umit edebiliriz. Ama gurur ve enaniyete düşmemek için, daima talebe adayı gibi hareket etmek en güzelidir.

Talebelik vasıflarını haiz olan birisi zaten şirket-i maneviyeye tabidir. Yalnız önemli bir husus cemaatle irtibatı koparmamaktır. Zira bu zamanda insanın şahsi bir gayret ve çaba ile hizmet edip kendisini muhafaza etmesi çok zordur.

Cemaat bu hususta, fitili koruyan cam bir fanus gibidir. Fanus olmadan fitilin ateşi çabuk söner. İnsanın şahsi ilmi ve gayreti ne kadar sağlam da olsa cemaatin kuvvetine yetişemez, bu yüzden cemaate muhtaçtır. Şirket-i maneviye zaten cemaat ile olan bir şeydir, cemaati terk eden şirketi de terk etmiş olur. Bu nedenledir ki, Kastamonu Lahikası'nda müfritane irtibata davet etmesi de bu manayı teyit etmektedir.

Talebeliğin şartlarını Üstad şu şekilde beyan etmiştir:

"Talebeliğin hassası ve şartı şudur ki: Sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıksın ve en mühim vazife-i hayatiyesini onun neşir ve hizmeti bilsin."(1)

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...