"Riyakârları alkışlamış, sanem misalleri kendi abidlerine abide yapmıştır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem herkese satılan muzahraf, hodfuruş, gösterici, riyakâr bir hüsnü istihsan ettiği için riyakârları alkışlamış, sanem-misalleri kendi abidlerine abide (Haşiye) yapmıştır."

"Haşiye: Yani; o sanem-misaller, perestişkârlarının hevesatlarına hoş görünmek ve teveccühlerini kazanmak için, riyakârane gösteriş ile ibadet gibi bir vaziyet gösteriyorlar." (Sözler, Otuzuncu Söz, Birinci Maksat)

Menfaatleri celbetme duygusu olan kuvve-i şeheviye bugün çok yanlış bir yolda kullanılmaktadır. Günümüzün kısır ve hayvani şehvet anlayışıyla, kadın asli mahiyetinden çok uzak bir sahaya itilmiş ve bu yanlış anlayışla birbirine zıt iki ayrı ibadetvari hal ortaya çıkmıştır. Birincisi o sanem-misâllere perestiş eden erkeklerin onlara aşırı ve ölçüsüz bir muhabbet göstermeleri, ikincisi de kadınların yine ölçüsüz muhabbetle benzer bir durum sergilemeleridir.

Kadın ve erkek her ikisi de birer insan olarak, aynı maksat için bu dünyaya gönderilmişlerdir. Bu maksat, Allah’ı tanımaları ve ona ibadet ederek ebedî saadete vasıl olmalarıdır. Ayrı birer cins olarak yaratılmaları insan neslinin devamı içindir. Ne kadının dünyaya gönderilmesinin gayesi erkeği memnun etmek, ne de erkeğinki kadını memnun etmektir. Mesut bir aile hayatı içerisinde her ikisi de “cennete layık bir kıymet” alırlar. Çocuklarına yaptıkları bütün hizmetler her ikisi için de sadaka hükmüne geçer. Onlara güzel bir terbiye vermekle bütün peygamberlerin müşterek vazifesi olan “hakkı tebliğ” şerefine onlar da küçük bir dairede iştirak etmiş olurlar. Bunun yanı sıra, yetiştirdikleri hayırlı çocuklarının bütün sevaplarına ortak olmakla ahiretlerine ayrı bir sermaye tedarik ederler.

Allah Resulü (asm), “Dünya sevgisi bütün hataların başıdır.” (Acluni, Keşfü'l-Hafa, 1/392, h.no: 1099) buyururlar. Bütün hatalar kuvve-i şeheviyenin yanlış kullanılmasından doğmaktadır.

Burada şu hususun altını ehemmiyetle çizmek gerekiyor:

Üstad Hazretleri dünya sevgisini üç yönüyle ele alır. Birisi esma-i ilahiye ayine olma cihetiyle dünyayı sevme. İkincisi, ahirete tarla olma yönüyle sevme. Üçüncüsü ise ehl-i hevesat için bir oyun ve eğlence yeri olmaları dolayısıyla sevme. İşte hadis-i şerifte men edilen sevgi bu üçüncü sevgidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

sami

Hayranları Meşhur birisine bağırıyorlar: Sana tapıyoruz!!!

O da cevap veriyor: Beni sizler yarattınız!!!

"Sanem misalleri kendi abidlerine abide yapmıştır" Cümlesini bundan daha kötü bir sahne açıklayamaz.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...