"Rububiyetini gösteren; ve beşeri, şecere-i kâinatın en cami’ ve en nazik ve en nazenin, en nazdar, en niyazdar bir meyvesi yaratıp kendine muhatap ittihaz ederek herşeyi ona musahhar kılmakla,.." ifadelerini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah, rububiyetini, yani tedbir ve terbiye ediciliğini, kainat sayfasında isim ve sıfatları aracılığı ile gösteriyor. Allah, bin bir ismi ile kainat aynasında göründüğü gibi bin bir ismini okuyup arz-ı ubudiyet edecek bir mahlukunu da kainata bir meyve ve bir netice olarak yaratmıştır. İşte bu kainat ağacının meyvesi ve neticesi insandır.

Allah, insanı öyle geniş ve kuşatıcı cihazlar ile donatmıştır ki, insan, Allah’ın bütün isim ve sıfatlarını tartıp tadacak bir mahiyettedir. Allah’ın her bir isim ve sıfatının tecellisi insanın geniş mahiyetinde vardır. Allah’ın isim ve sıfatlarına mahal ve mazhar olmak noktasında insan, kainat içinde en liyakatli ve en cami bir ayna hükmündedir.

Kainatı bir ağaç olarak düşünür isek, meyve ve neticesi insandır. Elbette ağaç meyve için ekilir. Öyle ise Allah kainat ağacını insan için ekmiş, insanı da ibadeti ve kulluğu için yaratmıştır. Böyle olunca, Allah’ın insanı kendine muhatap yapıp insan ile konuşmaması düşünülemez. Tabiri caiz ise bir çiftçinin ağaçları ekip büyüttükten sonra, meyvelerini ve mahsullerini toplamayıp çürümeye terk etmesi nasıl makul değil ise, aynı şekilde Allah’ın kainat ağacını yaratıp meyvesi ve neticesi hükmünde olan insan ile muhatap olmaması da makul değildir.

İnsanın nazik ve nazenin olması ise, bütün kainatın insana hizmet ve itaat ettirilmesine kinayedir. Nasıl ki, anne ve baba zaaf ve aczinden dolayı bebek etrafında pervane gibi dönüp hizmet ediyorlar. Aynı şekilde, nihayetsiz aciz ve zayıf olan insan da şu kainat içinde nazik ve nazenin bir bebek gibi her şey onun etrafında pervane gibi dönerek hizmet ve itaat ediyor. Tabiri caiz ise insan, Allah’ın rububiyet beşiğinde nazdar bir bebek gibi büyütülüyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...