"Acaba, muciznümâ bir kâtip bulunsa, hurufları ya bozulmuş veya mahvolmuş..." Burayı devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Acaba, muciznümâ bir kâtip bulunsa, hurufları ya bozulmuş veya mahvolmuş üç yüz bin kitabı tek bir sayfada, karıştırmaksızın, galatsız, sehivsiz, noksansız, hepsini beraber, gayet güzel bir surette, bir saatte yazarsa; birisi sana dese, 'Şu kâtip, kendi telif ettiği, senin suya düşmüş olan kitabını yeniden, bir dakika zarfında hafızasından yazacak.'; sen diyebilir misin ki, 'Yapamaz ve inanmam?'..."(1)

Bu paragrafta çok zor bir işi yapan birisine, "O işten daha hafifini yapabilir mi?" demenin ne kadar mantık dışı ve akıldan uzak olduğu ifade ediliyor. Zoru yapan ondan daha kolayını haydi haydi yapar.

Mesnevî-i Şerif gibi bir şaheseri kaleme alan Mevlâna Hazretlerine, "Acaba bir iki beyit yazabilir mi?” diye şüphe ile yaklaşmak ahmaklık alametidir.

Allah, kâinatta nice yaratmalar ile sonsuz kudretini ispatlamışken, ondan daha hafif olan "ikinci dirilişi" acaba yapabilir mi diye şüphe içine düşmek akıl dışıdır. Paragraftaki kitap ve harf misali bu manayı akla yaklaştırmak için verilmiştir.

"İlk yaratmada âcizlik mi gösterdik ki (yeniden yaratamayalım)? Doğrusu onlar, yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler." (Kaf, 50/15)

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Dokuzuncu Hakikat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...