Block title
Block content

"Ruhani" kavramını açar mısınız? Melek ve cinlerden farklı mıdır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Melekler, cinler ve ruhaniler ayrı varlıklardır.

"Melekler" nurani ve latif mahlukturlar. İradeleri sadece hayır ve ibadet cihetine çalışır; isyan ve günah işleme kabiliyetleri yoktur.

"Cinler" de latif bir fıtrata sahiptirler. Yalnız meleklerden farklı olarak şerre de kabiliyetleri vardır; bu noktadan meleklerden ayrılırlar. Yani cinler ile melekler fıtratlarının letafetleri noktasından birbirlerine benzerler, lakin şerre kabiliyet noktasından ayrışırlar.

"Ruhaniler" kainattaki kanunlardan oluşan bir tür soyut varlıklardır. Bunlar ne cinlere ne de meleklere benzerler. Kainatın her yanını kuşatan mücerret varlıklardır.

Ruh da özü itibarı ile bir kanun-u İlahidir. Bu yüzden kainattaki mücerret kanunlara bir cihetle ruhaniler denilebilir. Mesela, suyun kaldırma kanunu bir ruhani olabilir.

"Ruhaniler"in diğer bir manası ölmüş insanların ruhlarıdır ki bu ruhlar salihlerden ise serbestçe kainatta dolaşırlar. Şayet kafir ve günahkar insanların ruhu ise, bu ruhlar kabir hapsinde azaba mahkumdurlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

ufukalem
Hz. Üstad bu ruhani kavramını açıklarken neye dayanıyo, delili Kuran ya da hadis midir yoksa ... ?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Sünni anlayışta edille-i şeriye dörttür. Kur'an, sünnet, icma ve kıyastır. Risale-i Nurun bütün meseleleri bu dört delilden birine dayanır. Risale-i Nurda keyfi ve hevai bir yorum olmaz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...