Block title
Block content

Ruhanilerden maksat nedir ve mahiyeti nasıldır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ruhaniler" ve "ruhaniyat" genel bir tabir olup; hareket sahibi olan cemadattan tut, ta peygamberlerin ruhlarına kadar, geniş bir şümulü vardır.

Ruhaniyat denildiğinde İslam alimlerince üç nokta mülahaza edilmiştir.

1. Hareketi olanlar.
2. Hareketle beraber hayatı olanlar.
3. Hayatla beraber idrak sahibi olanlar.

Demek ki; cemadattan ta insana kadar, yaratılan mahlukatın mümessili, şahsı manevisi ve cevheri anlamında ruh; şümullü olarak kullanılmıştır.

Muazzez Üstadımız On Yedinci Söz'de ve Yirmi Dördüncü Söz'ün Dördüncü Dalı'nda ruhaniyatı yukarıdaki sınıflandırmaya uygun şekilde değerlendirmiştir.

Dolayısıyla ruhaniyat denildiğinde bütün mahlukatın hareket ve faaliyetlerinden sorumlu, onları idare ve temsil eden başka isim ve özelliklerle anılan ruh anlaşılır.

Cansızlarda hareket ve kuvvet gibi hususiyetlerden, melaikelerin mahiyetlerinden, nebatatı sevk ve idare eden kanunlardan, hayvanatın sıfatlar yüklendiği ruhlarından ve insanların, idrak ve iradeyle kemale eren ruhlarına kadar olan bütün mahiyetler; ruhun şümulü ve ihatası içerisindedir.

Bu şümullü olan ruh tabiri; bulunduğu yere göre isimleri değişebilir.

Neticede; hareket sahibi olan cansızlardan, en mükemmel olan peygamberlerin ruhlarına kadar, basitten mükemmele doğru ruhaniyat sınıflandırılmıştır.

Muazzez Üstadımız kâinatı bir bayram, bir şehri ayin suretinde değerlendirip, bütün mahlukatı da mahiyetleri itibariyle ruhaniyat kabul edip, bu bayramda takdir edilen miktarca yaşadıklarını, kaldıklarını ve tenezzüh ettiklerini, vazifeleri bitince de terhis edildiklerini söylemektedir.

Aynı şekilde Yirmi Drdüncü Söz'ün Dördüncü Dalı'nda ameleler olarak dört sınıf mahlukattan bahsediyor.

1. Melaikeler.
2. Hayvanlar.
3. İnsanlar.
4. Bitkiler ve cansızlar.

Bunların tamamını da ruhaniyat olarak ifade etmektedir.

Demek ki; ruhaniyat özel bir hususiyet ve isim değil, umumi bir tabirdir. Bu ruhaniyat tabiri ile, cemadattan başlayarak nebatat, hayvanat, melekler, cinler, şeytanlar ve insanlar olarak hepsi kastedilmektedir.

Hepsinin de dünyada kader ile tayin edilen ayrı ayrı vazifeleri ve gayeleri vardır. Bütün ruhaniyatı ve vazifelerini müşahhas olarak saymak ve bilmek mümkün değildir. Ancak sınıflandırılarak tayin ve tarif edilebilir. Daha geniş malumat için On Yedinci Söz ile Yirmi Dördüncü Söz'ün Dördüncü Dalı'nın dikkatle mütalaa edilmesini tavsiye ederiz.

İlave bilgi için tıklayınız:

UFO'lar (uzaylılar) hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Mukaddime | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 4300 | Word indir | Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

fakirullah23
Selamun aleyküm Yıldızların her birisi bir cennettir. Güneşgiller nasıl cehenneme dökülebilir ise. Cennet için de her yıldız bir cennettir. Bu yıldızlar kıyamette koni şeklinde dizilecekler. En üstte de firdvest cenneti bulunacak. Ama şu anda biz onları göremiyoruz... İnşaallah göreceğiz. Koninin en üstünde de firdevs cenneti bulunacak. Yani efendimiz aleyhisselam'ın cenneti... Dua ile...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
fakirullah23
Demek, gökleri, güneşleri, yıldızları şenlendirecek ve hayattar vaziyetini verecek ve netice-i hilkat-i semâvâtı gösterecek ve hitâbât-ı Sübhâniyeye mazhar olacak olan zîşuur, zîhayat ve semâvâta münâsip sekeneler, herhalde sırr-ı hayatla bulunuyorlar ki, onlar da melâikelerdir. ispatı bu risalede bulunuyor söylediklerimin...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...