"Hem kuvvet-i imanımıza delalet eden rivayet var." Ahir zamanda müminlerin imanının kuvvetine delalet eden hadisler hangileridir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Ah keşke bana doğru, havuza gelen kardeşlerimi bir görsem de içlerinde şerbetler olan kaselerle onları karşılasam. Cennete girmeden önce, onlara (Kevser) havuzumdan içirsem.”

Bu sözleri üzerine ona denildi ki: “Ey Allah’ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?”

O şöyle cevap verdi:

“Sizler benim ashabımsınız (arkadaşlarımsınız). Benim kardeşlerim de beni görmedikleri hâlde bana inananlardır. Mutlaka ben Rabbimden sizinle ve beni görmeden iman edenlerle gözlerimi aydınlatmasını istedim.”(1)

Bir zaman geçtikten sonra da şöyle buyurdu:

“Ey Ebû Bekir, senin beni sevdiğini duyduklarından dolayı seni seven bir kavmi sevmek istemez misin? Sen de Allah’ın kendilerini sevdiği kimseleri sev.” buyurdu.(2)

"Mahlûkatlar içerisinde imanı en tuhaf ve şaşırtıcı kim olduğunu bilir misiniz?" diye sormuştu.

Ashab: Meleklerin imanıdır, diye cevap verdiler. Nebî (s.a.v):

"Melekler nasıl iman etmesinler ki! Zira onlar Allah'ı bizzat görebilirler." diye karşılık verdi.

Ashab: Ey Allah'ın Resulü, o zaman peygamberlerdir, dediler.

Nebî (s.a.v): Peygamberlerde değil; çünkü onlara Cebrail her zaman gelerek Allah'ın emirlerini indirir, dedi.

Ashab: Senin ashabındır, dediler.

Nebî (s.a.v): "Ashabım nasıl iman etmesin ki; zira onlar bana gelen mucizeleri görebiliyorlar ve ben de Allah'ın bana indirdiklerini onlara tebliğ ediyorum."

"Gerçek şudur ki, İnsanlardan en hayret edilecek imana sahip olanlar; benden sonra gelip beni görmedikleri halde bana iman edenler ve yine beni görmedikleri hâlde (sözlerimi) tasdik edenlerdir. İşte onlar benim kardeşlerimdir." buyurdular.(3)

“Ümmetim mübarek bir ümmettir, evveli mi yoksa sonu mu daha iyidir bilinmez.”(4)

“Ümmetimin hayırlıları onun ilkinde ve sonundadır. Bu ikisi arası vasattır. Eğri büğrüdür...” (5)

“Ümmetim, evveli mi yoksa sonu mu hayırlı bilinmeyen yağmur gibidir.”(6)

Dipnotlar:

1) bk. Ramûzu’l-Ehadis s. 361, 4460 hadis (Ebu Nuaym, İbn-i Ömer’den) Ayrıca bk. Hak Dini IV, 2731 (Yunus suresi 62. ayeti ile ilgili olarak Evliyaullah’a havf, hüzün olmayacağı açıklanırken, benzer bir hadis-i şerifin mealinden söz edilir). Hayatu’s-Sahabe. II, 567-568'de iki uzun hadisle buradaki hakikate temas ediliyor.)
2) bk. Ramûzu’l-Ehadis, 461, 5719 hadis (İbn-i Asakir Bera b. Azib’den).
3) bk. Ramûzu’l-Ehadis s. 361, 4460.
4) bk. Râmûzul-Ehâdîs s. 83, 1151. hadis. (İbn-i Asâkir, Amr b. Osman'dan mürsel olarak); Kandehlevî Muhammed b. Yûsuf, Hayâtus-Sahâbe I-IV, Konya 1983, II, 599; Sübülüs-Selam IV, 127; es-Savâikul-Muhrika s. 211.
5) bk. Tevîlü Mutelifil-Hadîs, s. 107.
6) bk. el-Camili Ahkâmîl-Kur'ân, IV, 172; Bulutların çeşitleri ve sehab için bk. II, 222.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...