"Said-i Bediüzzaman-ı Nursî / Beyanı bedîdir, taattuf değil... Teselliye ermemiş elinde kalem / Eder arz-ı dîdar, taharrüf değil..." mısralarını açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Said-i Bediüzzaman-ı Nursî / Beyanı bedîdir, taattuf değil."

Risale-i Nurlar başka eserlerden alınmış veya atıfta bulunmuş bir tefsir değil, zamanın eşsiz ve benzersiz ve orijinal bir tefsiridir.

"Tesellîye ermemiş elinde kalem, / Eder arz-ı dîdar, taharrüf değil."(1)

Risale-i Nurlarda hakikat ve tefekkür çok geniş ve kapsamlıdır, kalem yazmakla bitiremez manası; "Tesellîye ermemiş elinde kalem", şeklinde tasvir edilmiş. Risale-i Nurların tefekkür noktasındaki zenginliğine işaret ediyor.

Olayları tam ve isabetli görür ve gösterir, onda asla bir taharrüf ve sapma yoktur. Her kelime ve cümlesi ile istikamet ve hidayet içindedir.

(1) bk.Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup Yedinci Meselenin Hatimesi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...