"Said-i Bediüzzaman-ı Nursî / Beyanı bedi’dir, taattuf değil... Teselliye ermemiş elinde kalem / Eder arz-ı dîdar, taharrüf değil..." mısralarını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Said-i Bediüzzaman-ı Nursî
Beyanı bedîdir, taattuf değil."

Risale-i Nurlar başka eserlerden alınmış veya atıfta bulunmuş bir tefsir değil, zamanın eşsiz ve harika bir tefsiridir.

"Tesellîye ermemiş elinde kalem,
Eder arz-ı dîdar, taharrüf değil."
(1)

Risale-i Nurlarda hakikat ve tefekkür çok geniştir, kalem yazmakla bitiremez mânası; "Teselliye ermemiş elinde kalem", şeklinde tasvir edilmiş. Risale-i Nurların tefekkür noktasındaki zenginliğine işaret ediyor.

Hâdiseleri tam ve isabetli görür ve gösterir, onda asla bir taharrüf ve sapma yoktur. Her kelime ve cümlesi ile istikamet ve hidayet içindedir.

(1) bk.Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup Yedinci Meselenin Hatimesi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...