Said Nursi'nin Eskişehir Cezaevine giriş ve tahliye tarihleri nedir? Bu cezaevinde, Üstad ile birlikte kaç şakirt tutuklanmıştı? Bu şakirtlerden en meşhurları kimlerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bediüzzaman, yüz yirmi talebesiyle beraber 1934'te, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesine sevk ediliyor. Ani yapılan araştırmalarla elde edilen bütün Risale ve Mektuplar meydanda olduğu halde, mahkûmiyetlerini intâc edecek bir delile rast gelinememiş ve neticede kanâat-i vicdâniye ile keyfî bir sûrette, Said Nursî' ye on bir ay ve on beş arkadaşına da altışar ay ceza vererek, mütebâki kalan yüz beş kişiyi berâet ettirmiştir.

Halbuki isnâd edilen suç sabit olsaydı, Bediüzzaman Said Nursî'nin îdâmına ve arkadaşlarının da hiç olmazsa ağır hapsine hükmedilecekti. Nitekim, bu yersiz karara Bediüzzaman îtiraz etmiş ve bu cezanın bir beygir hırsızına veya bir kız kaçırıcısına layık olduğunu belirterek, kendisinin ya berâetine veya îdamına veyâhut yüz bir sene hapse mahkûmiyetine hükmedilmesini ısrarla istemiştir.

bk. Tarihçe-i Hayat, Eskişehir Hayatı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...