"Saltanat-ı uluhiyet, Rahman, Rezzak, Vehhab, Hallâk, Fa’âl, Kerim, Rahim gibi pek çok esma-i mukaddeseyi hakiki olarak iktiza ediyor..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Saltanat-ı ulûhiyet, Rahmân, Rezzâk, Vehhâb, Hallâk, Fa’âl, Kerîm, Rahîm gibi pek çok esmâ-i mukaddeseyi hakiki olarak iktiza ediyor. O hakiki esmâ dahi, hakiki âyineleri iktiza ediyorlar." (Mektubat, On Sekizinci Mektup, İkinci Mesele-i Mühimme)

Allah’ın ilahlık vasfının kainat üzerinde mutlak bir idare ve tedbiri vardır. Bu mutlak idare ve tedbir ise Allah’ın Rahman, Rezzak, Vehhab, Hallâk, Fa’âl, Kerim, Rahim gibi isimlerinin tecelli etmelerini gerekli kılıyor. Bu isimlerin tecellileri olmadan saltanat yani idare ve tedbir eksik ve noksan kalır.

Mesela, hayatı ve canlıları yaratıp Rezzak ismi ile canlılara rızık vermemek olmaz. Bebekleri yarattıysa onları annelerin memeler musluğu ile beslemesi hem Rezzak isminin hem de Rahman isminin bir gereğidir.

Yani tedbir ve idare, İlahi isimlerin tecelli edeceği gerçek ve nesnel eşyayı iktiza ediyor. Yoksa İlahi saltanatın bir önemi, gerçekliği ve tecellisi söz konusu olmaz. Bu sebeple Ehl-i Sünnet âlimleri “Eşyanın hakikati sabittir.” diye hükmetmişler. Vahdet-i vücut mesleği gibi eşyayı yokluğa mahkum etmemişler. Eşya olmasa ilahi isimlerin tecellisi olmaz, ilahi isimlerin tecellisi olmasa ilahi saltanat da olmaz.

İlave bilgi için:

- ALLAH'IN SIFATLARI, ŞUUNATI, ESMA TECELLİLERİ.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...