"İstibdadın hükmünce, İstanbul ve hükûmet belâğbaşı idi; şikâyette hakkınız vardı. Şimdi ise hakikat itibariyle bilkuvve, İstanbul göldür, hükûmet havuzdur, Türk zaynâbdır veya öyle olmak lâzımdır. Pınar bizlerdedir veya bizde olmak gerektir." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Meşrutiyet hâkimiyet-i millettir. Yani efkâr-ı âmmenizin misâl-i mücessemi olan mebusân hâkimdir; hükûmet, hâdim ve hizmetkârdır. Öyle ise kendinizden teşekkî ediniz; her kabahati hükûmet ve Türklere atmakla çok aldanırsınız."

"Size bir misâl söyleyeceğim: Her tarafa şubeler salmış bir büyük çeşme başında bir tegayyürât olursa, her tarafa da sirâyet eder. Fakat yüz pınarın ortasında büyük bir havuz olursa, o havuz pınarlara bakar ve onlara tâbîdir. Faraza, o havuz tamamen tagayyür ederse veyahut Allah etmesin bozulursa da çeşmelere tesir etmez. Eğer pınar, pınar olursa."

"İşte, bakınız: İstibdadın hükmünce, İstanbul ve hükûmet belâğbaşı idi; şikâyette hakkınız vardı. Şimdi ise hakikat itibariyle bilkuvve, İstanbul göldür, hükûmet havuzdur, Türk zaynâbdır veya öyle olmak lâzımdır. Pınar bizlerdedir veya bizde olmak gerektir."(1)

Cumhuriyet sisteminde halk hükümeti seçer, hükümetin yapısı da halkın eğilim ve düşüncesine göre şekillenir. Yani halk pınarlar, hükümet de bu pınarlardan beslenen bir havuz ya da göl gibidir. Pınarlardan temiz su akarsa göl temiz olur, pis su akarsa göl pis olur. İslam ve Müslümanlar açısından cumhuriyet sistemi daha sağlam ve daha sağlıklı bir sistemdir.

İstibdat, yani baskıcı rejimlerde durum tersinedir. Bu tarz rejimlerde halkın hükümeti etkilemesi ya da şekillendirmesi söz konusu değildir. Hatta durum bilakistir, hükümet halkı etkileyip şekillendirir. Bu hükümet yapısının ecnebiler tarafından etkilenmesi ve yönlendirilmesi çok kolaydır. Mısır'da ordunun -Halkın rağmına- Amerika ve İsrail’in arzusu ile darbe yapıp Filistin’e kapılarını kapaması, buna güzel ve güncel bir örnektir.

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...