"Sâni-i Hakîm her şey için..." Burada neden "her şey" denilmiş, nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hiçbir şey, her şeyi hikmetle yaratan Hakîm-i Mutlak’ın hikmetli işlerinin dışında kalamaz. Bu her şeye en küçük zerreler (atomlar, protonlar, quarklar) dâhil olduğu gibi, madenler, bitkiler, hayvanlar, insanlar, güneş ve yıldızlar, hava ve su da dâhildir. Allah’ın terbiye edicilik kanunu, yani kanun-u rububiyet her şeyde geçerlidir.

Allah, bize kendini Fatiha suresinde Rabbü'l-âlemin olarak tanıtıyor. Allah, kuarkları terbiye ediyor, proton ve nötron yaratıyor. Hidrojen atomlarını terbiye ederek helyum atomlarını yaratırken, ortaya çıkan enerji ile dünya ve içindekilere lazım olan ışık ve ısıyı temin ediyor. Işık, su ve karbondioksit (CO2) ve topraktaki atomları terbiye ediyor. Sebze ve meyveleri yaratıyor. Yumurtaları terbiye ediyor, farklı farklı kuşlar yaratıyor. Misaller çoğaltılabilir.

Kur'an-ı Kerim'de de "küllü şey'in / her şey" ve "ve in min şey'in / hiçbir şey yoktur ki" gibi ifadeler çokça kullanılmaktadır. Bu sebeple Üstadımız ayetlerin vermek istediği tevhid derslerini Risalelerde çokça kullanmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...