"Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler onu boğar." cümlesinde, "semeresiz" tabirinin kullanılmasının hikmeti ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Dördüncü kâr: İnsan zayıftır; belâları çok. Fakirdir; ihtiyacı pek ziyade. Âcizdir; hayat yükü pek ağır. Eğer Kadîr-i Zülcelâle dayanıp tevekkül etmezse ve itimad edip teslim olmazsa, vicdanı daim azap içinde kalır. Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler onu boğar. Ya sarhoş veya canavar eder."(1)

Allah için olmayan her şey sevap noktasından boş ve faydasızdır. Ama Allah için yapılan her bir şey cennette ve beka âleminde karşısına hayır ve mükâfat olarak çıkacaktır. İman, marifet, ubudiyet, tefekkür ve tevekkül ile geçirilen bir hayat, hem dünyada hem de ukbada ebedî semereler verecektir.

Demek Allah için olmayan her türlü meşguliyetin, çekilen meşakkatin ahiret namına kişiye hiçbir menfaati ve hayrı yoktur. Çorak toprağa atılan tohum gibi semeresiz kalır. Bir de kişi hayatını günah ve isyanlarla geçirmiş ise, ahirette elim azaba müstahak olur.

(1) bk. Sözler, Altıncı Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...