"Seni de tayyareye bindirirler; bir günde mahall-i ikâmetimize gideriz. Yoksa iki aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun." ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımızın bu ifade ile kastettiği bir mana: Namaz kılmayan kimseyi bekleyen uhrevi azaplar ve mahrumiyetlerdir. Hikayenin tarifi ve izahı sadedinde Üstadımız;

"O seyahat ise kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Amele göre, takvâ kuvvetine göre, o uzun yolu mütefâvit derecede kat' ederler. Bir kısım ehl-i takvâ berk gibi, bin senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da hayal gibi, elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kat' eder. Kur'ân-ı Azîmüşşan şu hakikate iki âyetiyle işaret eder."(1)

diyerek, namazın hem dünyada hem de ahirette işimizi ve yolculuğumuzu kolaylaştırıacağını ifade eder. Namaza verdiğimiz ehemmiyete göre, Allah'ın yanında bin ve elli bin sene olan günlerin kısaca aşılması rahmetiyle halledilecektir. Namazın kılınması, kılınan namazın da ciddiyet derecesine göre, ahirette en muhtaç olduğumuz ve kişiyi dostundan ve sevdiklerinden kaçıran ve çocukları bile ihtiyarlattıran o günlerde bizim için İlahi rahmet ve nimetlere vesile olacağı bu ifadelerle ortaya konmuştur.

Burada bir hadis-i şerifi nakledelim:

"Kim namaza devam ederse o, kendisine kıyamet gününde nur, kılavuz ve kurtarıcı olur. Buna karşılık namazına önem vermeyenlere ne nur, ne kılavuz ve ne de kurtarıcı olur. Böyle bir kimsenin kıyamet günü arkadaşları Karun, Firavun, Haman ve Übeyy İbni Halef olur."(2)

Namazı terk eden kimsenin bu dört kişi ile beraber olmasının sebebi şudur:

Namazı terk eden kişi ya malının ya mülkünün ya riyasetinin ya da ticaretinin meşguliyeti sebebiyle namazı terk eder. Her kim ki malının meşguliyeti ile namazı terk ederse Karun ile beraberdir. Mülkünün meşguliyeti ile terk ederse Firavun ile beraberdir. Ailesinin meşguliyeti ile terk ederse Haman ile beraberdir. Ticaretinin meşguliyeti ile terk eden de Ubeyy İbni Halef ile beraberdir.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Dördüncü Söz.
(2) bk. İmam Ahmed b. Hanbel, El-Müsned, el-Fethu’r-Rabbani Tertibi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...