"Ferâizin terkinde, doksan dokuz ihtimal-i zarar var. Yalnız gaflet ve dalalete istinat, tek bir ihtimal-i necat olabilir." İzah eder misiniz?

Soru Detayı

- Gaflet ve dalalete isnat eden ihtimali necat nedir? Örnek verebilir miyiz?
- Burada geçen dünyevi necat mı yoksa.. ahirete yönelik mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Yirmi dört saatten bir saati işgal eden farz namaz gibi zaruriyat-ı diniyede, yüzde doksan dokuz ihtimal-i necat var. Yalnız, gaflet ve tembellik hasiyetiyle, bir ihtimal, zarar-ı dünyevî olabilir. Halbuki ferâizin terkinde, doksan dokuz ihtimal-i zarar var. Yalnız gaflet ve dalalete istinat, tek bir ihtimal-i necat olabilir. Acaba dine ve dünyaya zarar olan ihmal ve ferâizin terkine ne bahane bulunabilir? Hamiyet nasıl müsaade eder?"(1)

İnsan ibadete zaman ayırmayı bir kayıp olarak görmekte, işleri aksattığını ve yavaşlattığını düşünmekte; bundan dolayı namazı ya terk etmekte ya da ertelemektedir.

Mesela, namaz kılmakta yüzde bir oranında dünyevi bir zarar tevehhüm etmektedir. Zekât verdiğinde malının bir kısmının ziyan olduğunu düşünür, orucu aç kalmaktan dolayı bir elem olarak görür vesaire. Oysa bu zan, gafletten ve tembellikten beslenmektedir.

Aynı tevehhüm ve zan, namaz kılmamakta ise yüzde bir oranında bir kurtuluş ihtimali görüyor. Yani gaflet ve dalalet nazarıyla bakıyor; namaz kılmamakla dünya açısından zaman kaybına uğramadığını zannediyor. Zannettiği yüzde birlik necat ve kurtuluş budur. Oysa böyle olsa bile aynı namazsızlar, namaz kılmakta yüzde doksan dokuz kâr ve fayda olduğunu kabul ediyor.

Fısk, dalalet ve sefahatte gidenler için onda bir kurtuluş ihtimali, tövbe ve af kapısının ölene kadar açık olduğuna işarettir. Cenâb-ı Hak mağfiret sahibidir; tövbe eden günahkâr ve asi kullarından dilediklerini bağışlayabilir ve cennetine alabilir. Bu ihtimal tamamen kapatılmış değildir.

1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Hubâb.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Talhaozer

Allah razı olsun 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...