"Cinnî ve insî şeytanlar ve muzır maddelerin umûr-u şerriyede ve ademiyede istimâlleri dahi, yine kudret-i Sübhâniyeyi gadrden ve haksız itirazlardan..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Cinnî ve insî şeytanlar ve muzır maddelerin umur-u şerriyede ve ademiyede istimalleri dahi, yine kudret-i Sübhâniyeyi gadirden ve haksız itirazlardan ve şekvâlara hedef olmaktan kurtarmakla takdis ve tesbihat-ı Rabbâniyeye ve kâinattaki bütün kusurattan müberrâ ve münezzehiyetine hizmet ediyorlar." (Şualar, On Birinci Şuâ, On Birinci Mes'ele)

Hayrı da şerri de yaratan Allah’tır. Lakin şerri yaratmak bizzat değil, neticesi itibarı ile güzel olduğundan, Allah, haksız itiraz ve isyanlara doğrudan hedef olmamak için şerler ile arasına bazı vasıta ve sebepler koymuştur. Bu vasıta ve sebepler başta nefis ve şeytan ve onları sürekli dinleyen öfke ve şehvet gibi zararlı hissiyatlardır.

Nasıl insan iradesi ile küfre ve şerre giriyorsa, habis ruhlar ve şeytanlar da kendi iradesi ile küfre ve şerre giriyorlar. Şeytanların insanları aldatmak için şerri telkin etmesi iradî ve imtihana mebni bir durumdur. Bu şeytanlar icad ve yaratmada müdahil değiller; ama şerri isteyen ve yaymaya çalışanlar onlardır. Bu şeytanların şerli işlerde perde olması ve bir nevi haksız ve yersiz şikâyetlere perde vazifesi görmeleri, cebir ile değil, kendi iradeleri iledir. Böyle olunca şerri isteyen şeytanlardır, yaratan da Allah’tır.

Malum şerri istemek şerdir, ama yaratmak şer değildir. Allah istemiyor, ama imtihan muktezası şerri icad ediyor. O zaman şerde mes’ul ve mükellef yaratan değil, isteyen ve işleyen şeytanlardır.

Melekler hayırlı işlerde, şeytanlar da şerli işlerde perdedir. Bu perde sözünde atıf daha çok fiilin yaratılmasına bakar, yoksa mes’uliyet mânasına bakmaz. Perde hakiki failin görünmemesi için önde duran paravandır. Paravanın konulma sebebi ise şerli ve kötü işler ile Allah’ın kudretinin mübaşereti görünmemek içindir. Yoksa perde o işlerin faili değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...