"Cinnî ve insî şeytanlar ve muzır maddelerin umûr-u şerriyede ve ademiyede istimâlleri dahi, yine kudret-i Sübhâniyeyi gadrden ve haksız itirazlardan ve şekvâlara hedef olmaktan kurtarmak ile …” Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayrı da şerri de yaratan Allah’tır. Lakin şerri yaratmak bizzat değil de sonuçları itibarı ile güzel olduğundan, Allah, haksız itiraz ve isyanlara doğrudan hedef olmamak için şerler ile arasına bazı vasıta ve sebepler koymuştur. Bu vasıta ve sebepler başta nefis ve şeytan ve onları sürekli dinleyen öfke ve şehvet gibi zararlı hissiyatlardır.

Nasıl insan iradesi ile küfre ve şerre giriyor ise, habis ruhlar ve şeytanlar da kendi iradesi ile küfre ve şerre giriyorlar. Şeytanların insanları aldatmak için şerri telkin etmesi iradi ve imtihani bir durumdur. Bu şeytanlar icat ve yaratmada müdahil değiller; ama şerri isteyen ve yaymaya çalışanlar onlardır. Bu şeytanların şerli işlerde perde olması ve bir nevi haksız ve yersiz şikayetlere paratoner vazifesi görmeleri, Allah’ın baskı ve cebri ile değil kendi iradeleri iledir. Böyle olunca şerri isteyen şeytanlardır, yaratan da Allah’tır.

Malum şerri istemek şerdir, ama yaratmak şer değildir. Allah istemiyor, ama imtihan gereği şerri icat ediyor. O zaman şerde sorumlu yaratan değil isteyen ve işleyen şeytanlardır.

Melekler hayırlı işlerde perde iken, şeytanlar da şerli işlerde perdedir. Bu perde sözünde atıf daha çok fiilin yaratılmasına bakar, yoksa sorumluluk manasına bakmaz. Perde gerçek failin görünmemesi için önde duran paravandır. Paravanın konulma sebebi ise şerli ve kötü işler ile Allah’ın kudretinin teması görünmemek içindir. Yoksa perde o işlerin faili değildir. Bu gibi şeytanların şerli şeylere perde olması ise cebri değil iradidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...