"Şeytanların en ehemmiyetli desiselerini köküyle kesip cevab-ı kat’î veren yine Allahu ekber olduğu gibi..." Bu desiseler nelerdir? Ezan okununca şeytanın kaçması Allahu Ekber ile mi ilgilidir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mesela; cesedi çürüyen bir insanın, yeniden inşa ve ihya edilmesi meselesinde, akıl ve kalp hayret içinde kaldığında, Allah’ın sonsuz kudret ve ilmi tahayyül edildiği vakit, bu işin böyle bir kudret ve ilim karşısında ne kadar adi ve basit bir mesele olduğu anlaşılır ve o noktadan gelen vehim ve vesveseler uçup gider.

Yine “Suhufun nuşirat” yani; insanın bütün amellerini bir sayfada ilan ederiz, ayetinde, şeytan insanları bu nasıl olur, aklen mümkün görünmüyor gibi vehim ve vesveseler ile bocalattığı vakit, Allah hem Zatı hem de isim ve sıfatları ile o kadar büyüktür ki manasında olan “Allahu ekber” manası, böyle gevrek ve esassız vehimleri yerle bir eder. Böylece insan, kudreti sonsuz Allah'a zor ve kolay kavramlarını izafe etmenin doğru olmadığını anlar, o vehim ve vesveseden kurtulur.

"Allahu ekber" tabiri; burada Allah’ın azamet ve kibriyasına işaret ediyor. Allah’ın azamet ve kibriyasını ise biz kainattan anlıyoruz, yani eserleri ve icraatları O’nun kudret ve ilminin sonsuzluğunu ispat ediyor. Allah’ı eserleri ve icraatları ile tanıyan birisine vehim ve vesvese yanaşamaz demektir. Öyle ise tahkiki iman, şeytanın vehim ve vesveselerini kökünden kurutan tesirli bir manevi ilaçtır.

Ezanın okunmasında, besmelenin çekilmesinde, şeytanın uzaklaştığına dair rivayetler var; lakin şeytan zatı ile uzaklaşıp geri gelir; ama desise ve vehimleri devam eder, bu İlahi bir kanundur. Öyle ise şeytanın hile ve vehimlerinden kurtulmanın köklü çözümü; Allah’ı tahkiki bir surette tanıyıp iman etmektedir. Allah’ın büyüklüğünü tahkiki olarak kavrayan birisi için, O’na taalluk eden meselelerde şüphe ve vehme düşmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...