"Her adam hacda bir derece velîler gibi Cenâb-ı Hakkı Rabbû’l-Arz ve Rabbû’l-Âlemîn ünvanı ... Suallerine yine Allahu ekber tekrarıyla umumuna" cevap vermesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Her adam hacda bir derece velîler gibi Cenâb-ı Hakkı Rabbû’l-Arz ve Rabbû’l-Âlemîn ünvanı ile tanımaya başlar. Ve o kibriya mertebeleri kalbine açıldıkça, ruhunu istilâ eden mükerrer ve hararetli hayret suallerine yine Allahu ekber tekrarıyla umumuna cevap verdiği misillü,.."

Kur’ân’ın nurlu bir timsali olan Fatiha Suresi, bütün hamdin Allah’a has olduğunu beyan ile başlar. Bu ise tevhidi ifade eder. Daha sonra, Allah’ın bütün âlemlerin yegâne Rabbi olduğuna “Rabbü’l-âlemin” ismiyle dikkat çekilir. Bu da yine tevhidin - tevhid-i rubûbiyetin- ilanıdır.

Bazı hususî günlerde protokol ve kanunlar askıya alınır, padişah raiyetine iltifatlarda ve ikramlarda bulunur.

Cenab-ı Hak da Hac, Arafat, Kadir Gecesi ve cumada sâat-i icâbe gibi hususî günlerde, zamanlarda ve mekânlarda rahmetini izhar etmek için, âdetullah kanunları dışında kullarına ikram ve ihsanda bulunuyor. Avam bir mü’minin kalbi bu ilahî mevhibeler ile bir velinin manevî seviyesine çıkar ve Allah’ı öyle tanır.

Bize acayip, fevkalade ve imkânsız gelen işler, Allah’ın sonsuz azamet ve kibriyası yanında bir zerre bile değildir. Mesela, insanın aklı çürümüş kemiklerin yeniden diriltilmesini anlamakta zorlanıyor, ama Allah’ın sonsuz kudreti, azamet ve kibriyasını düşündüğünde, bu meselenin ne kadar basit olduğunun farkına varıyor. Kâinatı bir “ol!” emri ile yoktan var eden bir kudrete, insanı yaratmak nasıl zor gelebilir ki!..

İnsan ilahî azamet ve kibriyayı idrak ettikçe, hiçbir şey onu şüpheye düşüremez, bütün menfi sualler zihinde tuzla buz olur, gider. İlahî azamet ve kibriyanın en büyük unvan ve temsili ise “Allahü ekber” ifadesindedir.

Evet, bir Zât ki, O’na yıldızların icadı zerreler kadar kolay gele;

Ve en büyük şey, en küçük şey gibi kudretine musahhar ola;

Ve hiçbir şey hiçbir şeye, hiçbir fiil hiçbir fiile mâni olmaya;

Ve hadsiz efrad, bir fert gibi nazarında hazır ola;

Ve bütün sesleri birden işite;

Ve umumun hadsiz hâcâtını birden yapabile…” (30. Lem’a, 6. Nükte)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...