"Sırr-ı İslamiyetle o intisaba göre hareket eden insana her şey var." Burayı "sırr-ı İslamiyet" ile izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İkinci defa يَابَاقِۤى أَنْتَ الْبَاقِى cümlesi, bütün o hadsiz manevi yaralara hem merhem, hem tiryak oldu. Yani, 'Sen bakisin. Giden gitsin, sen yetersin. Madem sen bakisin; zeval bulan her şeye bedel bir cilve-i rahmetin kâfidir. Madem sen varsın; senin varlığına iman ile intisabını bilen ve sırr-ı İslamiyetle o intisaba göre hareket eden insana herş ey var. Fena ve zeval, mevt ve adem bir perdedir, bir tazelenmektir, ayrı ayrı menzillerde gezmek hükmündedir.' diye düşünüp, tamamıyla o hırkatli, firkatli, hazin, elim, karanlıklı, dehşetli halet-i ruhaniye, sürurlu, neşeli, lezzetli, nurlu, sevimli, ünsiyetli bir halete inkılap etti. Lisanım ve kalbim, belki lisan-ı hal ile bütün zerrat-ı vücudum 'Elhamdü lillah' dediler."(1)

İntisab; iman ile Allah’a bağlanmak, ona güvenmek, onun varlığı ile huzura kavuşmak anlamlarına geliyor. İnsan Allah’ın varlığının bilincine ve huzuruna eriştiğinde, kalbi ve ruhu işba (doyuma ulaşmak) olduğu için, hiçbir hadise ve ayrılık o kalp ve ruha bir elem veremez.

İslamiyetin sırrı ile kastedilen şey; Allah'ın razı olduğu İslam’ın emir ve yasaklarına göre hareket etmektir. İman ve intisab tamam olsa bile, İslamiyet dediğimiz itaat eksik ise bu durum ruhta bir eksiklik oluşturacağı için sır tamamlanmamış olur. Böylece mahlukatın ayrılığı ve fenaya gitmesi ruha ciddi sıkıntı ve elem vermeye başlar.

Yani kuvvetli bir iman kuvvetli bir intisabı, kuvvetli bir intisap da kuvvetli bir itaatı netice verir. Bu üç kelime arasında bir ahenk ve bir gereklilik bağı bulunuyor. Birisi eksik olduğunda sır yani formül bozulur ve netice kaybolur. Sır ifadesi burada tamamlayıcı formül ve gereklilik anlamına gelen bir ikmal anlamına geliyor.

"Allah’a iman ediyorum, ona olan intisabın bilincindeyim, ama namaz kılmıyorum." diyen birisi, sırr-ı İslamiyeti terk ettiiği için, iman ve intisap hakikatini zayıflatmış oluyor. Yani üçlü formülün bir parçası eksik kaldığı için, huzur ve itminan oluşmamış oluyor.

1) bk. Lem'alar, Yirmi Altıncı Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...