"Sizin hanenizdeki mâsum evlâtlarınızla mâsûmâne sohbet, yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir." Üstad Hazretlerinin sinemadan misal getirmesinin hikmeti nedir? Günümüzde hangi konulara teşmil edilebilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Mimsiz medeniyet, taife-i nisâyı yuvalardan uçurmuş, hürmetleri de kırmış, mebzul metâı yapmış. Şer'-i İslâm onları."

"Rahmeten davet eder eski yuvalarına. Hürmetleri orada, rahatları evlerde, hayatı âilede. Temizlik ziynetleri."

"Haşmetleri hüsn-ü hulk, lütf-u cemâli ismet, hüsn-ü kemâli şefkat, eğlencesi evlâdı. Bunca esbab-ı ifsat, demir sebat kararı."

"Lâzımdır, tâ dayansın. Bir meclis-i ihvanda güzel karı girdikçe, riyâ ile rekabet, haset ile hodgâmlık depretir damarları."

"Yatmış olan hevesat birden bire uyanır. Taife-i nisâda serbestî inkişafı, sebep olmuş beşerde ahlâk-ı seyyienin birden bire inkişafı."(1)

Üstadımızın bu ifadelerinden rahatlıkla, bu dönem koşullarında kadınların çalışmaması gerektiğini anlıyoruz. Tabi mecburi ve zorunlu durumlarda, İslam edebine uymak kaydı ile çalışmak olabilir.

Günümüzde televizyon, tiyatro, sinema gibi medyatik araçlar hayatımızı o kadar çok işgal etmiş ki, nerede ise ailemize, çocuklarımıza ayıracak vakit bırakmamış. Bu da günümüzde insani ilişkilerin zedelenmesinde ciddi bir sorun hâline gelmiştir. Öyle ki bu bağımlılık hâline gelmiş ve tedavi kapsamına alınmıştır.

Bugün anne baba televizyon programlarından başını kaldırıp çocuklarına vakit ayıramaz hâle gelmiştir. Üstadımızın "sinema" ifadesi kerametvari bir önsezidir, diyebiliriz.

(1) bk. Sözler, Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...