"İsm-i Hayyın bir cilve-i âzamı ve ism-i Muhyînin bir tecellî-i eltafı olan" Hayat çok kıymetli; ancak çok basit sebeplerle son bulabiliyor. İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayatın tahakkuku, yani vücut bulması, binlerce sebebin bir araya gelmesiyle mümkün iken; sönmesi, yani ölmesi ise bir sebebin olmaması ile mümkündür. Vücut binlerce sebebin istihdamı ile olurken, adem bir sebebin olmaması ile olur.

Şer ve adem; bir şartın iptal edilmesi ve bir vazifenin terk edilmesi ile vuku bulur. Yani bir şeyi yok etmek, o şeyin bir şartını iptal etmekle olabilir. Meselâ; insanın hayatı bütün kâinat fabrikasının işlemesi ve çalışması ile olurken, tek bir mermi ile onun hayatı sönebiliyor.

Vücut tamirdir, adem tahriptir. Tamir zordur, tahrip ise kolaydır. Elbette insan açısından bu böyledir. Yoksa sonsuz kudret sahibi olan Allah için, vücut da adem de gayet kolaydır ve bir anlıktır.

Ölümün basit sebepler ile olmasının bir sırrı, insanın, perestiş ettiği dünya hayatının ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu anlayıp, asıl olan ebedî ahiret hayatına müteveccih olması gerektiğini ihtar etmektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...