Sonra bir Yaver-i Ekrem’ini tarif edici olarak göndermesinde bir şahıs nazara veriliyor. Diğer peygamberler ve mürşidler burada zâhiren ifade edilmiyor. Bu meselenin hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bütün peygamberler insanlara Allah’ı tanıtmışlar, kâinat kitabını okutmuşlar ve onlara ibadet vazifelerini öğretmişlerdir. Bu vazifeyi kemaliyle yapan, âhir zaman peygamberi Hz. Muhammed (asm) olmuştur. Bütün peygamberler “kerimdir”, o ise “ekremdir.”

Diğer taraftan, bu ders bu asrın insanına verildiği için bizim muhatabımız öncelikle kendi peygamberimizdir. Bu ve benzeri derslerde geçen peygamberlik konularını düşünürken, bizim bilgi ve feyiz kaynağımızın Peygamber Efendimiz (asm.) olduğu daima hatırlanacaktır. Temsilin hakikate tatbikinde ifade edildiği gibi, diğer peygamberler onun avanesi (yardımcıları), evliya ve asfiya ise şakirtleri hükmündedirler.

Risale-i Nur Külliyatında Kur’an'ın diğer İlâhî kelamlardan üstünlüğü anlatılırken, eski devirlerin insanlığın bedeviyet ve çocukluk devreleri olduğu hatırlatılır ve “İptidai derslerde izah az olur.” buyurulur. Bütün peygamberlerin tebliğ ve irşad vazifeleri, bu sahanın en büyük mümessili olan Âhir Zaman Peygamber'inde (asm) en büyük temsilcisini bulmuştur.

“… Nur-u Muhammedî ve hakikat-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, divan-ı nübüvvetin hem fâtihası hem hâtimesidir. Bütün enbiya, onun asıl nurundan istifaza ve hakikat-ı diniyenin neşrinde onun muînleri ve vekilleri hükmünde…”(1)

(1) bk. Barla Lahikası, 250. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...