"Sonra gelecek o mübarek zât" ifadesinin izahını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur'un genel mehdi profili şöyledir:

Müceddid ve alim bir insan olup, insanları küfür ve fikri dalaletten kurtarıp, bu asrın gereklerine uygun bir sosyal ve siyasal yapıyı eserlerinde göstererek, hem Müslümanlara, hem de insanlığa rehber olacak bir zattır.

Bu zat bir çekirdek olup, nurani bir ağaç şeklinde sosyal yapının kurallarına göre gelişip büyüyecektir. Bu da zaman ve mücadele ile olacaktır.

Mehdi hakkında tasavvur edilen birçok görev, mehdinin bizzat kendi döneminde ve bizzat şahsı ile değil, sonraki dönemlerde cemaati ve takipçileri tarafından ifa edilecektir.

Bu vazifelerden avamca en önemli telakki edilen, İslam toplumlarının müspet olarak sosyal ve siyasal dönüşümü ve gelişimdir. Bu da uzun vadeli bir dönüşüm ve gelişimdir. Bu sebeple bu dönüşüm ve gelişime kısa olan bir insan ömrü yetmez. Bu yüzden mehdi, avamca en önemli vazife telakki edilen, birçok sosyal ve siyasal vazifeleri kendisi göremeyecek, sonraki nesillere bırakacaktır.

Risale-i Nur'da ileriye dönük bazı ifade ve işaretler, bu sosyal ve siyasal dönüşümün şiddetli olduğu ve yaşandığı merhalelerdir; yoksa bir şahıs ya da zata işaret manasında değildir. Ama farklı meslek ve meşrepten insanların kendi mesleklerine göre yaptığı mehdi tasavvurlarına yanlış ya da hata demiyoruz. Bunu zaman gösterecektir. Şayet yanlış ise zaman bu yanlışı zahir bir şekilde ortaya koyacaktır.

Özet olarak; mehdi meselesi, hadislerde mutlak bırakıldığı için, kati bir şey söylemek yanlış olur. Risale-i Nur'da mehdi, bir şahıstan ziyade, bir cemaat olarak tarif ediliyor. İnsanların beklediği mehdi ise, bu cemaatin dümdarı ve çekirdeği hükmündedir. Cemaatin yol haritasını ve nasıl hareket edeceğini eserleri ve fikirleri ile gösterecek, onu takip eden cemaat ise, o yola ve eserlere göre hareket edecektir. Zaten kainattaki âdetullah denilen sisteme de uygun olan mana budur.

Bizim Risale-i Nurların genelinden ve konu bütünlüğünden anladığımız mana bu yöndedir.

Sorudaki yeri okumak için tıklayınız:

- Sikke-i Tasdik-i Gaybi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Gökyüzü
Allah razı olsun çok aydınlatıcı bir yazı olmuş.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...