"Sonra, umum meşakkatin anası ve umum rezaletin yuvası olan meylürrahat geliyor. Himmeti kaydeder, zindan-ı sefalete atar..." Devamıyla izah eder misiniz; rahat meyli neden meşakkatin anası gibi gösterilmiş?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sonra, umum meşakkatin anası ve umum rezaletin yuvası olan meylürrahat geliyor. Himmeti kaydeder, zindan-ı sefalete atar..."(1)

Bu mühim konunun izahı için birkaç misal verilebilir:

Sabah rahat yatağımdan kalkıp işe gitmedim ve öylece uyudum, ertesi gün patron işten attı. Bunun neticesinde işsizlik ve aç kalma sıkıntısı başladı. Ve insanlara el açmak, borç istemek durumunda kaldım ki, bu rezalete bir örnektir.

Devlet vergi gelirlerini ekseri lüks ve israfa yani rahatlığa yatırdı. Askeri, siyasi ve iktisadi temelleri güçlendirmek aklına gelmedi. Sonra düşmanı ile savaşa girdi, ne kendine ait uçağı var, ne de gemisi... Ve mağlup oldu; arkasından esaret, açlık ve sefalet baş gösterdi.

Rahatlık, burada tembellik ve üretimsizlik anlamında kullanılıyor. Bir insan ya da millet çalışıp üretmez ise, sonuç itibari ile hep zor ve rezil durumda olmaya mahkumdur.

"Size meşakkatte büyük rahat var. Zira, fıtratı müteheyyiç olan insanın rahatı yalnız sa’y ve cidaldedir."(2)

Karakter ve yaratılışı girişimci, cevval, heyecanlı ve aksiyoner olan insanlar için mücadele, girişim, hareket ve heyecan hem kaçınılmaz hem de bir gerekliliktir. Girişim, hareket, mücadele ve heyecan da tabiatı gereği meşakkati, zorluğu ve çileyi içinde barındırır.

Haliyle fıtratı heyecan ve aksiyonla yoğrulmuş insanların zevki, rahatı ve lezzeti ise meşakkat ve çileler de olacaktır.

Burada sa’y ve cidal, hareket, mücadele ve rekabet anlamlarına geliyor. Meşakkat de hareket ve mücadele esnasında çekilen sıkıntı ve sarf edilen efor olmakla beraber, burada hayatta çekilen sıkıntı anlamındadır.

Bir atlet günlerce çalışır, çabalar sonra koşuyu kazanıp altın madalyayı aldığı zaman çok mutlu olup büyük bir keyif duyar. Halbuki yaptığı işin tamamı rekabet, hareket ve çabalamak üzerinedir. Atlet yorulmadan ve koşmadan rahata, mutluluğa, yani madalyaya ulaşamaz.

Dipnotlar:

(1) bk. Münazarat.
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...