Block title
Block content

Nur'un İlk Kapısı

İçerikler

 1. "Bu risalenin felsefeye vurduğu tokat, beşere zararlı ve dine zıt olan felsefe kısmıdır. Beşere menfaatli ve diyanete dost olan felsefe değildir. Hem 'ecnebi kâfirler' tâbiri, İslâmiyet ve din aleyhinde çalışanlara aittir." İzah eder misiniz?

 2. "Hem ne oluyorsun ki, keyiflerine kâfi gelen helâl ve tayyibat dairesinden huruca teşvik ederek, dinin ihmaline veya dinin bazı şeairinin terkine sebebiyet veriyorsun? Ve muharremat ve habisat dairesinde duhule teşcî" Bunu seçim öncesi paylaşmak doğru mu?

 3. "İnsanın fiil ve sa’y-i maddî cihetiyle daire-i tasarruf ve malikiyeti, bir hayvan-ı zayıf ve âcizin daire-i tasarruf ve malikiyetinden daha dardır. Çünkü insan, elini uzatsa ona yetişir." İzah eder misiniz?

 4. "Râbian: Esma-i mütecelliye-i İlahiyenin definelerindeki cevherleri, cihazat-ı maneviyelerinin mizanlarıyla tartıp bilmek makamında, tenzih ve takdis ve medih vazifesine başladılar. Hâmisen:.." Bu cümleleri izah eder misiniz? Aralarındaki fark nedir?

 5. "Üçüncüsü: Kardeşlerin olan diğer mevcudatın enzarında, esmâ-i İlâhiyenin garip cilvelerinin nümunelerini hayatınla teşhir ve izhar etmektir." cümlesini izah eder misiniz?

 6. "Cennet-i ebediyeyi dahi hakikî maksat ve gaye-i ibadet yapmaz." Bu ifadeye göre, ibadetlerin cennete girme veya cehenneme girmeme maksatlı yapılması yanlış mı, ihlassız mı oluruz?

 7. Cennet-i ebediyeyi dahi hakikî maksat ve gaye-i ibadet yapmaz. Cümlesinden yola çıkarak; Kur’an, cennetin gaye yapılmamasını hangi ayeti ile ta’lim ediyor?

 8. "Tabiat için her bir cüz toprakta ve suda ve havada, milyarlarla madenî matbaalar, fabrikalar bulunması lâzım..." Neden? Tohumun içerisinde zaten program var, ne olacağı bellidir. Çiçekleri meyveleri açtıran; Allah'ın o tohuma yüklediği program değil mi?

 9. "Demek hem kendini, hem bütün kâinatı inkâr eden bir ahmak, yine Sâni'in inkârına gitmemelidir." Kainatı reddeden adam Allahı da inkâr etmez mi; Üstad neye dayanarak böyle diyor, açıklar mısınız?

 10. "Düşman hariçte olsa, insan silahsız o düşmanla geçinebilir." Bu nasıl mümkün olur; düşmanla geçinmek nedir? Ya da düşman Yunanistan'da ise, silahsız olsak nasıl mağlubiyet olmaz; adam gelir öldürür bizi!..

 11. "Amerika’da Beyaz Saray’da bütün dünyanın ve kâinatın güneşi olan Kur’ân-ı Hakîm yeşil ipekliler arasında lâyık olduğu yüksek mevkie konuyormuş. " Bu ne demektir ve Kur'an'ın içini de araştırıyorlar mı?

Yükleniyor...