"Ve keza اَلْكِتَابْ’daki اَلْ hasr-ı örfîyi ifade ettiğinden, Kur’ân’ın azametine ve başka kitapların mehasinini cem etmekle onların fevkinde olduğuna işarettir." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve keza اَلْكِتَابْ ’daki اَلْ hasr-ı örfîyi ifade ettiğinden, Kur’ân’ın azametine ve başka kitapların mehasinini cem etmekle onların fevkinde olduğuna işarettir."

"Ve keza كِتَابْ tabiri ehl-i kıraat ve kitabetten olmayan bir ümmînin mahsulü olmadığına işarettir."(1)

Arapça'daki el (ال) takısının Türkçe'de bir karşılığı yoktur. "El" takısının görevi ve anlamı, İngilizce'deki "The" takısı ile birebir örtüşür. Kullanılış amacı, önüne geldiği kelimeyi belirginleştirmektir. Bir nevi tanımak ve tanımlamak için kullanılır. Önüne geldiği kelimeye haslık anlamı katar.

Mesela, "Dünyanın en yüksek dağı" sözünü örnek alalım. Dünyanın en yüksek dağı tek ve has olduğu için, başına el (ال) takısı alır veya alabilir; aynı İngilizce'de “The” takısını aldığı gibi. Yalnız özel isimler bu takıyı almaz, zaten almalarına da ihtiyaç yoktur. Onlar kendi isimleri ile kendilerine hastırlar. Yani bu takı, fiil ve sıfat gibi kelimelerin başına gelerek aynı zamanda onları isimleştirir.

Yani “el” takısı cins ismi özel isim derecisine çıkarıp önüne geldiği kelimeyi makam olarak hem özelleştiriyor hem de ona hasr-ı nazar ettiriyor. “El Kitap” tabirinde de Kur’an’a hasr-ı nazar ettirip "Bu kitap öyle bir fazilet ve meziyete sahip ki, başka kitaplara yönelmenize, ilgi duymanıza gerek yok." manasını ifade etmiş oluyor.

"Sizin isteyeceğiniz ve umacağınız ne kadar üstün vasıf ve meziyet varsa, hepsi bu kitapta vardır." demek sureti ile Kur’an’ın bu dönemde eşsiz ve tek semavi kaynak olduğuna vurgu yapıyor bu ön takı.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi 2. Ayetin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...