84

İçerikler


  1. "Kendi sadık ve sebatkâr şakirtlerine kazandırdığı çok büyük kâr ve kazanç ve pek çok kıymettar neticeye mukabil... Tam ve hâlis bir sadakat ve dâimî ve sarsılmaz bir sebat ister." İzah eder misiniz?

  2. "Risale-i Nur on beş senede kazanılan kuvvetli iman-ı tahkikîyi, on beş haftada ve bazılara on beş günde" kazandırmasını nasıl anlayabiliriz?

  3. "Risale-i Nur'a karşı rakîbâne başka bir çığır açmakla hem o zarar eder, hem bu müstakim ve metin cadde-i Kur'âniyeye bilmeyerek zarar verir, zındıkaya bir nevi yardım olur." İzah eder misiniz?

  4. "Dünya cereyanları, siyaset cereyanları ve harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atmasın." Harice bakan cereyan neler olabilir?

  5. "Bu zamanda siyaset, kalbleri ifsad eder ve asabî ruhları azap içinde bırakır. Selâmet-i kalb ve istirahat-i ruh isteyen adam, siyaseti bırakmalı." İzah eder misiniz?

  6. "Şimdi küre-i arzda herkes ya kalben ya ruhen ya aklen ya bedenen gelen musibetten hissedarlıktan azab çekiyor, perişandır." İzah eder misiniz, ruhen azap çekmek nasıl oluyor?

  7. "En ziyade kendini kurtaranlar, Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girenlerdir." Bunun ölçüsünü izah eder misiniz?

  8. "Risale-i Nur’dan aldıkları iman-ı tahkikî derslerinin nuruyla ve gözüyle, her şeyde rahmet-i İlâhiyenin izini, özünü, yüzünü görüp..." İzah eder misiniz?

  9. "Dünyadaki hayatın dahi saadet ve lezzetini isteyenler, hadsiz tecrübeleriyle, Risale-i Nur’un imanî ve Kur’ânî derslerinde bulabilirler ve buluyorlar." İzah eder misiniz?

  10. "Ben, bunlara ne edeyim ve ne diyeyim?" İzah eder misiniz; Üstad, onlara birkaç cümleyle yol gösterse daha iyi olmaz mıydı?

Yükleniyor...