84

İçerikler


  1. "Ben, bunlara ne edeyim ve ne diyeyim?" ifadesinin geçtiği yeri biraz açar mısınız, Üstadımız onlara birkaç cümleyle yol gösterse daha iyi olmaz mıydı?

  2. "Bu zamanda siyaset, kalbleri ifsad eder ve asabî ruhları azap içinde bırakır. Selâmet-i kalb ve istirahat-i ruh isteyen adam, siyaseti bırakmalı." İzah eder misiniz?

  3. "Bunların içinde de en ziyade kendini kurtaranlar, Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girenlerdir." Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girmenin ölçüsünü izah eder misiniz?

  4. "Dünya cereyanları, siyaset cereyanları ve harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atmasın." cümlesindeki "harice bakan cereyanlar" neler olabilir?

  5. "Evet, bu zamanda siyaset, kalbleri ifsad eder." cümlesini nasıl anlamalıyız? Yani Kur'an'dan dersini alan insanlar da mı fesada uğrar? Siyaset haberlerini arada izlemek de mi ifsad eder?

  6. "Evet, şimdi küre-i arzda herkes ya kalben ya ruhen ya aklen ya bedenen gelen musibetten hissedarlıktan azap çekiyor, perişandır." cümlesini açıklar mısınız? "Ruhen azap çekmek" nasıl oluyor?

  7. "Risale-i Nur on beş senede kazanılan kuvvetli iman-ı tahkikîyi, on beş haftada ve bazılara on beş günde kazandırdığı..." Burayı nasıl anlamalıyız?

  8. "Risale-i Nur'dan aldıkları iman-ı tahkikî derslerinin nuruyla ve gözüyle, her şeyde rahmet-i İlahiyenin izini, özünü, ... musibetlere karşı teslimiyetle,.. merhamet-i İlahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki, elem ve azab çeksinler." İzahı?

  9. "Risale-i Nur, kendi sadık ve sebatkâr şakirtlerine kazandırdığı çok büyük kâr ve kazanç ve pek çok kıymettar neticeye mukabil fiyat olarak, o şakirtlerden tam ve hâlis bir sadakat ve dâimî ve sarsılmaz bir sebat ister." cümlesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...