"Dünya cereyanları, siyaset cereyanları ve harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atmasın." Harice bakan cereyan neler olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İman ve Kur’an hizmetinde olan Nur talebelerini, yoldan ve hizmetten çıkarmaya çalışan arızalara, Üstad dikkat çekip, ikaz ediyor. Bu arıza ve cereyanlar da tehlike sırasına göre sıralanmışlardır. Bunlar, zararı hafif olandan başlıyor, en zararlısına doğru gidiyor.

Bazen, dünya hesabına çalışan ve dünyaya hizmet eden meşgaleler, bir Nur talebesini hizmetten alıkoyar veya hizmetini yavaşlatır. Mesela, dünyanın tatlı lezzet ve nimetlerini elde etmek için, ahiret vazifelerini unutur ya da aksatır.

Bununla alakalı Kastamonu Lahikası'nda farklı iki yerde geçen ve Üstad'a ait olan şu ifadeler misal olarak verilebilir:

“Kastamonu'nun havalisinde de ehl-i dalâlet, Risale-i Nur'un intişarına set çekmek için, has talebelerin ve ciddi çalışanların şevklerini kırmak ve onlara fütur vermek için, ayrı ayrı tarzlarda, umumî bir plân dahilinde taarruz ediliyor. Hâlislere fütur veremediklerinden, başka meşgaleler bulmakla çalışmalarına zarar veriyorlar.”(1)

“Sizin beraatiniz ve manen galebeniz zalimleri şaşırttı. Cepheyi burada değiştirdiler. Düşmanâne taarruzdan vazgeçip, dostane hulûl edip, has talebeleri Risale-i Nur'un hizmetinden geri bırakmak için memuriyet gibi bir meşgale buluyorlar veya terfian işi çok diğer bir memuriyete veya diğer bir meşgaleyi buluyorlar. Burada, o neviden çok vakıalar var. Bu taarruz, bir cihette daha zararlı görünüyor.”(2)

Bazen de siyasî cereyanlar, iman ve Kur’an hizmetine set çekip, hizmetten alıkoyar ya da ihlası, samimiyeti, vifak ve ittifakı zedeler.

Keza bu manayı teyiden yine Kastamonu Lahikası'nda geçen şu ifadelere bakalım:

“Bu zamanda öyle fevkalade hâkim cereyanlar var ki, herşeyi kendi hesabına aldığı için, faraza hakikî beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse, harekâtını o cereyanlara kaptırmamak için siyaset âlemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum.”(3)

En muzır ve en tehlikelisi ise, planlı ve programlı olarak doğrudan iman ve Kur’an hizmetini sekteye uğratmaya çalışan haricî cereyanlardır. Bunlar mason ve zındıka komitelerinden tutun, insanlığı ve gençliği sapık yollara sevk etmeye çalışan sefih düşünce ve fikir kulüplerine kadar çalışan zararlı haricî ifsad cereyanlarıdır.

Bunlar, her yolla iman ve Kur’an hizmetine hücum etmeyi şiar edinmiş, gizli ve perde arkasında çalışan ve tefrika unsurlarını işletmeyi iyi bilen müfsit komitelerdir.

Dipnotlar:

(1) bk. Kastamonu Lahikası, 121. Mektup.
(2) bk. a.g.e., 102. Mektup.
(3) bk. a.g.e., 59. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...