"Hazret-i Enes, âhir ömründe kasemle ilân ediyor ki: 'Ben kendi elimle yüz evlâdımı defnetmişim...'" cümlesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yüz evladı, derken torunları ve onların evlatları da kast ediliyor. Zaten burada asıl ifade edilmek istenen husus Peygamber Efendimiz (asm)'in duası bereketi ile uzun bir yaşam sürmesidir. Kendi öz evladının çokluğu uzun ve bereketli bir ömrü ifade etmez, önemli olan uzun ömürlü olmasına işaret etmesi ki evladının, evladının evladı bu manaya daha uygun düşüyor. Halk arasında da "torunun torununu görmek" tabiri kişinin ne kadar uzun yaşadığına işaret eden bir terimdir.

Bir kişinin torununun evladını eli ile defnetmesi ne kadar uzun yaşadığını gösterir. Hazreti Enes (ra) yüz üç yaşında vefat etmiştir. Böyle uzun ve bereketli bir ömür yaşamasına da şu dua sebebiyet veriyor: Hz. Enes anlatıyor:

"Annem beni ilk defa Resulullah’ın yanına götürdü ve

'Ya Resulellah! Bu Üneys /Enescik için Allah’a dua et.' dedi. O da

'Allah’ım! Onun malını ve evlatlarını çoğalt ve onu cennete koy.'” diye dua etti.

Hz. Enes -ömrünün sonlarına doğru- bunu anlatırken şu ilaveyi de yapardı: “İlk ikisini gördüm, üçüncüsünü de göreceğimi ümit ediyorum.”(bk. İbn Hacer, Tehzib, 1/377).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...