Giriş / Mukaddime

İçerikler


 1. Yirminci Mektub’a konu olan mezkûr kelime-i tevhid hakkındaki hadis-i şeriflerden bir iki misal verebilir miyiz? Sabah ve akşam namazından sonra bu cümle-i tevhidiyenin zikredilmesinin hikmeti nedir? Bu zikir kaç defa tekrar edilmelidir?

 2. "Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı pek çok fazileti bulunan ve bir rivayet-i sahihada..." Fazilet nedir, kimden rivayet edilmiştir? "İsm-i Azam mertebesi taşımak" ne manaya geliyor?

 3. Yirminci Mektup'taki on bir kelimelik Kelime-i tevhidin ism-i azam mertebesini taşımasını nasıl anlamalıyız?

 4. "Mertebe-i tevhid-i rububiyet" kavramını açar mısınız?

 5. Yirminci Mektup'ta geçen "Bir vaade binaen" ifadesinden kasıt nedir?

 6. Yirminci Mektub'un İkinci Makamı'nın yazılmasının hikmeti nedir? Ne için İkinci Makam'a ihtiyaç duyulmuştur?

 7. Yirminci Mektubun başındaki Mukaddimeyi ana hatlarıyla izah eder misiniz?

 8. "Hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi, iman-ı billahtır." İzah eder misiniz, en yüksek gaye ibadet değil midir?

 9. "Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı, iman-ı billah içindeki marifetullahtır." Marifetullahın iman-ı billahtan ayrı düşünülmemesini nasıl anlamalıyız, izah eder misiniz?

 10. "Mârifetullah" ne demektir, izah eder misiniz?

 11. "Muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir." ifadesini nasıl anlayabiliriz, izah eder misiniz?

 12. "Cenab-ı Hakkı tanıyan ve seven, nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara, ya bilkuvve veya bilfiil mazhardır." cümlesini öncesi ve sonrası ile izah eder misiniz?

 13. "Evet, şu perişan dünyada, avare nev-i beşer içinde, semeresiz bir hayatta, sahipsiz, hamisiz bir surette, âciz, miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder?" İzah eder misiniz?

Yükleniyor...