"Muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir." İfadesini nasıl anlayabiliriz, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Lezzetli bir nimet içinde, nasıl her aza ve duyguya hitap eden ayrı ayrı lezzetli yönler vardır. Mesela bir elma içinde hem göze, hem dile, hem buruna, hem mideye dönük ayrı ayrı lezzetler vardır. Her bir azanın o nimetten aldığı haz ve lezzet, kesafet ve letafet bakımından birbirinden farklı, hatta zıttır. Göz lezzet almak için mide gibi, o elma ile temas istemez. Akıl, göze nispetle daha nurani ve latif bir tefekküri lezzet alır.

İnsanın mahiyetinde bulunan hasseler, letafet ve kesafet yönünden farlılık arz ederler. İnsanın cismani hasseleri, cismani bir temas ile lezzet alırken, nurani hasseleri bizim idrakinden aciz olduğumuz bir tarz ile lezzet alırlar. Dil tadarak lezzet alır, göz bakarak lezzet alır, akıl tefekkür ile lezzetlenir, kalp severek haz alır ve hakeza.

Ruh, insanın en ince ve nurani hassesi olmasından dolayı, haz ve lezzet alma keyfiyeti diğer azalarınki gibi belirgin ve anlaşılır değildir. Ancak yaşanarak ve hissederek idrak olunur.

Muhabbetullah, insan kalbinde tecelli eden kudsi bir duygudur. Bu duygu, manevi bir lezzet olmasından dolayı, insandaki bütün manevi ve latif hasseler bu muhabbetullah lezzetinden farklı farklı telezzüz ederler. Elbette insanın aslını ve esasını teşkil eden ruh da bu manevi lezzetten kendi şanına yakışan mahiyetini bilmediğimiz bir lezzet alacaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...