Yirminci Mektup'ta geçen "Bir vaade binaen" ifadesinden kasıt nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mektubat adlı risalenin konuları ekseriyet itibarıyla, Hulusi Ağabey ve Re’fet Ağabeylerin sordukları suallerin cevaplarından teşekkül etmektedir. Barla Lahikası'ndaki mektuplardan da anlaşıldığı gibi, Üstad'ımız birtakım suallerin cevaplarını ya çok kısa bir şekilde veriyor veya sonraya talik ediyor. Vakti geldiğinde de cevabını yazıyordu. Bunun bir hikmeti de Üstad'ımızın kendi isteği ile değil, ilham suretinde risaleleri yazmasıdır. Bu manayı teyit eden ve Yirmi Üçüncü Mektup'ta geçen şu ifadelere bakalım:

"Bazı sualler soruyorsunuz. Aziz kardeşim, yazılan galip Sözler ve Mektuplar, ihtiyarsız, def'î ve âni bir surette kalbe geliyordu, güzel oluyordu. Eğer ihtiyar ile Eski Said gibi kuvve-i ilmiye ile düşünüp cevap versem, sönük düşer, noksan olur. Bir miktardır ki, tulûat-ı kalbiye tevakkuf etmiş, hafıza kamçısı kırılmış. Fakat cevapsız kalmamak için gayet muhtasar birer cevap yazacağız." (Mektubat, Yirmi Üçüncü Mektup.)

İşte söz konusu sualinizi bu zaviyeden değerlendirmek mümkündür. Yani Üstad Hazretlerinin talebeleri tarafından sorulan, ancak başka zamana te’hir edilen bir konunun, zamanı geldiğinde yazılmış olabileceğidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...