Birinci Şule, Birinci Şua, İkinci Suret, Üçüncü Nokta

İçerikler


 1. Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule, Birinci Şua, İkinci Suret, Üçüncü Nokta'yı Açıklar mısınız?

 2. Kur'an'ın üslubunda mu’cize olarak "bedâat-ı harika" var; bu ne demektir?

 3. "Sûrelerin başında mezkûr olan huruf, hurufâtın aksâm-ı malûmesi olan mechûre, mehmûse, şedîde, rahve, zelâka, kalkale gibi aksâm-ı kesiresinden, herbir kısmından..." Cümlesini izah eder misiniz?

 4. Huruf-u Mukattaa nedir, kısımları nelerdir? Harflerin sırları, İlahî şifreler konularında bilgi verebilir misiniz?

 5. Kur'an'ın üslubundaki harika bedâata misal olarak Âl-i İmran Sûresinde geçen "De ki: 'Ey Mülkün Sahibi olan Allah'ım!'" diye başlayan ayetleri izah eder misiniz?

 6. Kur'an'ın üslubundaki bedâata misal olarak İnşikak Sûresinde geçen alâkalı ayetleri açıklar mısınız?

 7. Kur'an'ın üslubundaki bedâata misal olarak Hud Sûresinde geçen alâkalı ayeti izah eder misiniz?

 8. Bediüzzaman Hazretleri "kelime penceresi" ifadesiyle neyi kastediyor?

 9. "Kamerin bir menzili var ki, Süreyya yıldızlarının dairesidir... Medar-ı maişetlerinin en mühimmi hurma ağacı olan sahrânişinlerin nazarında ne kadar münasip, güzel, lâtif, ulvî bir üslûb-u ifade olduğunu, zevkin varsa anlarsın." İzah eder misiniz?

 10. Yasin Sûresinde geçen "hurmanın eski dalı" ifadesini nasıl anlamalıyız?

 11. Bediüzzaman Hazretleri "semanın yeşil perdesi" diye bir tabir kullanıyor; açıklar mısınız?

 12. Kur'an'ın üslubundaki bedâate kelime olarak "tecrî" kelimesi misal verilmiş; izah eder misiniz?

 13. "Tecrî lâfzıyla, yani 'Güneş döner' tabiriyle, kış ve yaz, gece ve gündüzün deveranı,.." Burada güneşin kendi etrafında dönmesinden neden bahsedilmemiş?

 14. Güneşteki kuvvet, güneşin kendi etrafında dönmesi mi, kütle çekimi Cenab-ı Allah'ın kudreti mi?

 15. Kur'an'ın üslubundaki bedâate kelime olarak "sirac" kelimesi misal verilmiş; izah eder misiniz?

 16. "Nakkaş-ı Ezelî'nin gece gündüz ipleriyle dokuduğu eşyadaki san'at-ı Rabbaniyenin insicamına bir mekik vazifesini yapıyor." cümlesini izah eder misiniz?

 17. Hicr Sûresinin 94. ayetinde Kur'an'ın üslubundaki kuvvet nasıl görülüyor? Adam ne anlamış ki secde etmiş?

 18. "Emrolunduğun şeyi açıkla." meâlindeki "فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ" âyetindeki belagat nedir, nasıl bir şeydir?

Yükleniyor...