Birinci Şule, Birinci Şua, İkinci Suret, Üçüncü Nokta

İçerikler


 1. Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule, Birinci Şua, İkinci Suret, Üçüncü Nokta'yı Açıklar mısınız?

 2. Kur'an'ın üslubunda mu’cize olarak "bedaat-ı harika" var; bu ne demektir?

 3. "Surelerin başında mezkûr olan huruf, hurufatın aksâm-ı malumesi olan mechûre, mehmûse, şedîde, rahve, zelâka, kalkale gibi aksam-ı kesiresinden, her bir kısmından..." cümlesini izah eder misiniz?

 4. Huruf-u Mukattaa nedir, kısımları nelerdir? Harflerin sırları, ilahi şifreler konularında bilgi verebilir misiniz?

 5. Kur'an'ın üslubundaki harika bedaata misal olarak Âl-i İmran Suresinde geçen "De ki: 'Ey Mülkün Sahibi olan Allah'ım!'" diye başlayan ayetleri izah eder misiniz?

 6. Kur'an'ın üslubundaki bedaata misal olarak İnşikak Suresinde geçen alakalı ayetleri açıklar mısınız?

 7. Kur'an'ın üslubundaki bedaata misal olarak Hud suresinde geçen alakalı ayeti izah eder misiniz?

 8. Bediüzzaman Hazretleri "kelime penceresi" ifadesiyle neyi kastediyor?

 9. "Kamerin bir menzili var ki, Süreyya yıldızlarının dairesidir... Medar-ı maişetlerinin en mühimmi hurma ağacı olan sahranişinlerin nazarında ne kadar münasip, güzel, latif, ulvi bir üslub-u ifade olduğunu, zevkin varsa anlarsın." İzah eder misiniz?

 10. Yasin suresinde geçen "hurmanın eski dalı" ifadesini nasıl anlamalıyız?

 11. Bediüzzaman Hazretleri "semanın yeşil perdesi" diye bir tabir kullanıyor; açıklar mısınız?

 12. Kur'an'ın üslubundaki bedaate kelime olarak "tecrî" kelimesi misal verilmiş; izah eder misiniz?

 13. "Tecrî lafzıyla, yani 'Güneş döner' tabiriyle, kış ve yaz, gece ve gündüzün deveranı,.." Burada Güneş’in kendi etrafında dönmesinden neden bahsedilmemiş?

 14. Güneş’teki kuvvet, Güneş’in kendi etrafında dönmesi mi, kütle çekimi Cenab-ı Allah'ın kudreti mi?

 15. Kur'an'ın üslubundaki bedaate kelime olarak "sirac" kelimesi misal verilmiş; izah eder misiniz?

 16. "Nakkaş-ı Ezelî'nin gece gündüz ipleriyle dokuduğu eşyadaki sanat-ı Rabbaniyenin insicamına bir mekik vazifesini yapıyor." cümlesini izah eder misiniz?

 17. Hicr suresinin 94. ayetinde Kur'an'ın üslubundaki kuvvet nasıl görülüyor? Adam ne anlamış ki secde etmiş?

 18. "Emrolunduğun şeyi açıkla." mealindeki "فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ" ayetindeki belagat nedir, nasıl bir şeydir?

Yükleniyor...