"Kur’ân-ı Hakîmin hüsn-ü hulk olarak tarif ettiği ve yüksek bir velâyetin tereşşuhatı olan âsâr ve dâimî yüksek bir huzur görünür." Burada ifade edilen ayet ve meali nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Üstad'ın Kur'ân'dan alıp ehl-i iman ve insaniyetin istifadesine arz ettiği ulûm-u imaniyedeki üstadlığı gibi, en ince muamelât ve ahvalinde ve hususî hayatında da Kur'ân-ı Hakîmin hüsn-ü hulk olarak tarif ettiği ve yüksek bir velâyetin tereşşuhatı olan âsâr ve dâimî yüksek bir huzur görünür."(1)

"Hüsn-ü hulk" terim olarak güzel ahlak demek olup, Kur’an’ın güzel görüp emrettiği salih işlerin geneline denir. Mesela cömertlik, adalet, iktisat, nezahet, hilm, nezaket, hüsn-ü muaşeret (insanlarla iyi geçinmek), cesaret güzel ahlaka verilecek güzel örneklerdir. Bu cihetten bakıldığında Üstad Hazretlerinin hayatında bu güzel ahlak kemali ile tezahür ediyor. Güzel ahlakı emreden çok ayetler vardır, hepsini burada takdim etmemiz mümkün olmadığından teferruat için tefsirlere bakılabilir.

Velayet, Allah’a yakın ve dost olmak demektir ki, bu mana Üstad Hazretlerinin hayatında ziyadesiyle tezahür ediyor. Onun kalbi ve manevi hayatı, onun velayette ne kadar yüksek bir makama sahip olduğunu ilan eder.

(1) bk. Tarihçe-i Hayat, Emirdağ Hayatı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...