Şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan âlem-i gayb cihetinden gelen iltifâtât-ı ebediye-i Rahmâniye ve hitâbât-ı ezeliye-i Sübhâniyenin hazinesi,.. cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... (Kur'an) şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan âlem-i gayb cihetinden gelen iltifâtât-ı ebediye-i Rahmâniye ve hitâbât-ı ezeliye-i Sübhâniyenin hazinesi,.."(1)

Alem-i gayb çok geniş ve kapsamlı bir tabir olduğu için, Allah’ı da içine alan bir tabirdir. İnsana nispetle nasıl ahiret ve alemleri gayb ise aynı şekilde Allah’ın Zatı ve isimleri de insana nispetle gayb hükmündedir.

Kur’an ise Allah’ın hem Zatı hem de isim ve sıfatları hakkında bize malumat veren, aynı zamanda Onun razı olduğu şeylerin ne olduğu hususunda bizi bilgilendirilen ezeli bir hitap, ezeli bir hazinedir. Mesela, bize namaz ve zekat gibi şeyleri emretmesi ezeli bir iltifat ve hoş bir muhatap almasıdır.

Kur’an, ayrıca bize göre gaybi alemler hükmünde olan uhrevi alemlerin güzelliklerini ve orada bizim için hazırlanmış olan nimet ve iltifatların mahiyetinin ne olduğunu bildiren ezeli ve ebedi bir hazine ve iltifattır.

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...