"Kur’ân’ın vazife-i asliyyesi, daire-i rububiyetin kemâlât ve şuunatını ve daire-i ubudiyyetin vezâif ve ahvâlini tâlim etmektir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Daire-i rububiyet" denilince, Cenâb-ı Hakk’ın zâtı, şuunatı, sıfatları, isimleri ve fiilleri anlaşılır. Allah, kendini insanlara, en büyük lütuf olarak, en mükemmel mânâda Kur’ân ile anlatmıştır.

“Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat, 51/56)

âyetindeki “ibadet” lâfzını, müfessirlerimiz “mârifet” olarak izah ederler. Mârifet, yâni Allah’ı tanıma, O’na hakkıyla iman etme ve bu iman şuuruyla ömür sürme.

Şimdi düşünelim; Allah’ı nasıl tanımalıyız ki sonumuz nâra, yâni ateşe çıkmasın. Bu sorunun cevabını Kur’ân’dan başka nerede bulabiliriz? İlâhî mârifet dersini en ileri seviyesiyle Kur’ân vermiştir. Bu mücerret bir dâvâ değildir. İlk nâzil oluşundaki tazelik ve berraklığıyla Kur’ân da ortadadır, tahrif olmuş semâvî kitaplar ve beşerî nazariyeler de.

Aradaki sonsuz farkı görebilmek için ince bir basiret gerekmiyor. Sadece insaflı bir bakış kâfidir.

Gelelim Kur’ân’ın ikinci maksadına:

“Daire-i ubudiyyetin vezaif ve ahvâlini tâlim...”

İnsan, Rabbine nasıl kulluk edecektir? O’na nasıl ve ne şekilde ibadet edecek ve bir kul olarak hayatını nasıl düzenleyecektir?

Kur’ân-ı Kerim’de ve Allah Resûlünün (asm.) sünnetinde hayatın her safhasına ait düsturlar mevcuttur. Resûlullah Efendimizin (asm.) her sözü, her hâli ve her fiili kaydedilmiş bulunuyor. Bir başka peygamber için bunu söylemek mümkün değil.

İnsan başıboş olamayacağına ve önünde ya ebedî saadet ya da sonsuz azap bulunduğuna göre, vicdanı bozulmamış ve doğru düşünme yeteneğini kaybetmemiş her insan, hayatına yön verecek bir ilâhî ferman ve yine her hâlini taklit edebileceği bir örnek şahsiyet arayacaktır.

Bu arayışını ön yargısız yaptığı takdirde, Kur’ân’ı bulacak ve Hz. Muhammed’e (asm.) kavuşacaktır. Kur’ân-ı Kerim, insanlık âlemine feyz akıtmağa başladığı Asr-ı saadette, yirmi üç sene gibi kısa bir zaman diliminde, yüz yirmi dört bin sahabe yetiştirmiştir. Her biri bir hidayet yıldızı olan bu müstesna insanlar hep O’nun meyveleridir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...