"Şu dünyada cism-i insanî ve hayvanî, zerrat için güya bir misafirhane, bir kışla, bir mektep hükmündedir ki, câmid zerreler ona girerler, hayattar olan âlem-i bekàya zerrat olmak için liyakat kesb ederler, çıkarlar." Bu konuda ayet ve hadis var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Göz önünde gerçekleşen, doğruluğu ve hakikati çok açık olan şeyler hakkında ayet ya da hadis istenilmez. Mesela; yaşamak için yemek, su, uyumak gibi bedihî meselelerde delil istemek abes olur.

Üstadımızın zerreler hakkındaki bu izahı; hemen anlaşılacak bedihî konulardandır. İnsan bedeni hakikaten bir kışla, bir mektep, bir misafirhane gibidir; zerreler ise bu bedende bir asker, bir talebe, bir misafir gibi daima gelip gidiyorlar. İşin bu kısmına kadar olanı bedihidir, delil gerektirmiyor.

"Hayattar olan âlem-i bekàya zerrat olmak için liyakat kesb ederler, çıkarlar."

Bu kısım ise dinî bir hükümdür ve bir parça izah ve delil gerektirir.

İnsanın haşirde cesedi ile ihya olması, Allah’ın hikmet ve rahmeti açısından bu zerrelerin de zayi edilmemesini gerektirir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...