"Âlem-i ebediyette ise, zerrat-ı cisim sabit kalıp, terkib ve tahlile maruz değil veyahut muvazene sabit kalır, varidatla masarif muvazenettedir." Bunun izah ve ispatını misalle yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bedeni bir kışla, bir ordu gibi düşünecek olursak; askere alma ve askerden terhis etme dengeli bir şekilde yapılırsa, kışla ya da ordu asla kaybolmaz, bozulmaz ve dağılmaz. Yani terhis edilen askerlerin yerine yenisi alınırsa ordu daima ayakta kalır. Ama askerler terhis edilir de yerine yeni asker alınmaz ise; ordu zamanla kaybolup dağılır. Ordunun sabit kalabilmesi; asker alımı ile terhisinin dengeli olması gerekir.

İnsan bedeni de aynen bir kışla veya bir ordu gibidir. Hücreler asker, hücrelerin yıpranıp ölmesi terhis, hücrelerin yenilmesi de asker alımı gibidir. Şayet bu sabitlenirse; yaşlanma ve ölüm gerçekleşmez. Lakin hücre ölürken yerine yenisi gelmezse, beden zaman içinde dağılmaya ve ölmeye mahkûm olur.

Dünya hayatında ölüm kanunuyla bir terhis söz konusu olduğundan, hücreler belli bir yaştan sonra yenilenmiyor, tabiatiyle beraberinde de ölüm vuku buluyor. Ama ahiret hayatında ölüm olmayacağından, hücreler daimî ve sabit kalacak.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...