Block title
Block content

"Şu halde nev'-i insanın ömrü yedi bin sene eyyam-ı malûme-i Arziye ile olsa, Küre-i Arz'ın hayata menşe' olduğu zamandan harabiyetine kadar eyyam-ı Şemsiye ile iki yüz bin seneden geçer." Burada "iki yüz bin" hesabı nasıl çıkıyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Nev-i insanın ömrü, küre i arzın iki hareketiyle hasıl olan malûm eyyamla olduğu gibi, zîhayatın vücuduna mazhar olduğu zamandan itibaren, küre-i arzın ömrü ise merkez-i irtibatı olan şemsin hareket-i mihveriyesiyle hasıl olan eyyamla olması hikmet-i Rabbâniyeden uzak değildir. Ve dünyanın ömrü ise Şemsü'ş-Şümusun hareket-i mihveriyesiyle hasıl olan eyyâm iledir."

"Şu halde nev-i insanın ömrü yedi bin sene eyyam-ı malûme-i arziyeyle olsa, küre-i arzın hayata menşe olduğu zamandan, harabiyetine kadar, eyyam-ı şemsiye ile iki yüz bin seneden geçer. Ve Şemsü'ş-Şümusa tâbi ve âlem-i bekadan ayrılıp küremize bakan dünyaların ömrü -Şemsü'ş-Şümusun işarât-ı Kur'âniyeyle her bir günü 50.000 (elli bin) sene olmasıyla- yedi bin sene, o eyyâmla yüz yirmi altı milyar (126.000.000.000) sene yaşarlar. Demek, eyyâm-ı şer'iye tâbir ettiğimiz eyyâm-ı Kur'âniyede bunlar dahil olabilirler."(1) 

Dünyanın ömrü ile dünya içinde yaşayan insanlığın ömrü birbirinden farklıdır. Dünyanın ömrü ilk oluşumundan başlayıp kıyamete kadardır, bu da milyarlarca yıl ile tabir edilir. Ama dünya içinde yaşayan insanlığın ömrü hadislerde yedi bin yıl olarak tarif ediliyor. Yani dünya ile dünya içinde yaşayan canlıların ömürleri farklılık arz ediyor.

Bitkiler hayvanlardan uzun ömürlü hayvanlar da insanlardan uzun ömürlüdür. İnsanlığın ömrü dünya gün kalıbına göre dünyanın ve sair mahlukatın ömrü ise sair galaksilerin gün ve yıl kalıbına göredir. Meseleye böyle bakacak olursak din ile fen arasında bir çatışma ve uyumsuzluk kalmaz.

Üstadımız güneş günü ile dünyanın ömrü iki yüz bin senedir diye bir hesap çıkarıyor. Lakin bu hesabın nasıl çıkarıldığı ile ilgili elimizde bir veri bulunmuyor.  

(1) bk. Barla Lâhikası, (250. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

prens

Güneşin 1 günü 30 gündür..
Şemsül Şumusun 1 günü 50.000 yıldır. 

Güneş gününe göre: 30× 7000= 210.000 yıl yapar..

Şemsül şümusa göre: önce 50.000 yılı güne çevirmek lazım.50.000×360= 18.000.000

Yani şemsül şümüsün 1 günü 18 bin gündür.

18.000.000×7.000= 126 milyar yıl yapar.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...