"Şu kâinat sarayında bir nevi hademe olan insanlar, hem melaikeye benzer!.." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada, insanın meleklere benzer şu hususiyetleri ifade edilmektedir:

1. Ubudiyet-i külliye,

2. Nezaretin şümulü,

3. Marifetin ihatası,

4. Rububiyetin dellallığı.

5. Allah'a şuurlu bir şekilde ibadet etmek.

6. Yaratılan diğer varlıkları tefekkür etmek.

7. Allah'ı, isim ve sıfatlarıyla tanımak.

8. Kâinatın yaratıcısı ve terbiye edicisi olan Allah'ı, diğer zîşuurlara anlatmak ve tebliğ etmek.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...