"Elbette dördüncü kısım, belki en birinci kısım olan hizmetkârlar, ameleler bulunacaktır." cümlesindeki "dördüncü kısım, belki en birinci kısım" ifadesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yirmi Dördüncü Söz'ün Dördüncü Dal'ında yer alan temsilde, dört kısım ameleden bahsediliyor. İnsan bu sıralamada dördüncü sırada yer almış olsa bile, aslında ehemmiyet noktasında birinci sıradadır. Zira diğerleri ile mukayese edildiğinde, en yüksek hayat mertebesine sahip olanlar insanlardır. İnsanın bu üstünlüğü cümlenin devamında şöyle izah edilmektedir:

"Dördüncü kısım insandır. Şu kâinat sarayında bir nevi hademe olan insanlar hem melâikeye benzer, hem hayvanata benzer. Melâikeye, ubudiyet-i külliyede, nezaretin şümulünde, marifetin ihatasında, Rububiyetin dellâllığında meleklere benzer. Belki insan daha câmi’dir. Fakat insanın şerîre ve iştihalı bir nefsi bulunduğundan, melâikenin hilâfına olarak, pek mühim terakkiyat ve tedenniyâta mazhardır. Hem insan, amelinde nefsi için bir haz ve zatı için bir hisse aradığı için, hayvana benzer."(1)

1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Dördüncü Dal.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...