"Şu kâinatın Sani-i Hakîmi, mümkün müdür ki, şu zişuur meyvelerin meyveleri olan hamd ve ibadeti, şükür ve muhabbeti başkalara verip hikmet-i bahiresini hiçe indirsin." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir çiftçi mahsulat için tarlasını sürer, eker, sular ve biçer. Nihayetinde emeğinin karşılığı olan mahsulatını alır. Yani çiftçinin bütün plan ve çabası tarladan kalkacak mahsulat içindir. Şayet çiftçi tarlasını sürüp, ekip, sulayıp ve sonunda mahsulatı ortaya atsa ya da gaspçılara kendi eli ile teslim etse, o çiftçiye akılsız sefih derler. Hiçbir çiftçi mahsulatına kimseyi ortak etmek istemez.

Tabiri caiz ise Allah kâinat ve dünya tarlasını insanın iman ve ibadet mahsulatı için ekip biçiyor. Şayet insan iman ve ibadetini Allah’tan başka şeylere tevcih ederse, Allah’ın kâinatı yaratma gayesine zıt hareket etmiş olur. Bu insan açısından büyük bir zulüm ve çirkin bir küfran-ı nimettir. Allah, bu zulüm ve çirkinliğin hesabını insandan elbette soracak ve cezasını verecektir.

Devlet suçlulara kamu davası açıyor. İnsan maddi ve manevi bir zarar verirse kamu hakkına tecavüz etmiş sayılır ve cezasını da görür. Aynı şekilde insan iman ve ibadeti terk etmekle bütün mahlukatın hukukunu çiğnemiş sayılır. Allah hem kendi hukukunun hem de bütün varlığın hukukunu hesabını sormak için insanı hesaba çekecek ve cezasını verecektir.

Allah’ın şirki şiddetle menedip af nazarı ile bakmamasının sebebi bu gibi inceliklerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ender56

"Şu kâinatın Sâni-i Hakîmi, mümkün müdür ki, şu zîşuur meyvelerin meyveleri olan hamd ve ibadeti, şükür ve muhabbeti başkalara verip hikmet-i bâhiresini hiçe indirsin, veyahut kudret-i mutlakasını acze kalb ettirsin, veyahut ilm-i muhîtini cehle çevirsin? Yüz bin defa hâşâ!" Hamd ve ibadet, şükür ve muhabbet Allah'tan başkasına verilmesiyle, Allah'ın kudretinin acze kalb olması ve ilminin cehle çevrilmesiyle alakası nedir? Bunun Allah'ın kudretiyle ve ilmiyle ne gibi alakası var izah eder misiniz?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Örnek üzerinden gidecek olursak çiftçi mahsulünü bir başkasına kendi iradesi ile veriyorsa cahil ve akılsız olduğu anlamına gelir yok zorla vermek zorunda kalırsa aciz ve zavallı olduğu anlamına gelir. Akıllı ve güçlü bir çiftçi kendi emeğinin mahsulünü serseri zorbalara kaptırmaz.   

Allah kainatı ve mahlukatı kendine ibadet etmeleri için yaratsın sonra şirk koşanlardan hesap sormasın bu hesap sormama ya da soramama durumu  ya acizlik ile ya da cahillik ile izah edilebilir bunun başka bir izahı bulunmuyor.  


 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...