"Nasılki şu âlem bütün mevcûdâtıyla Sâni-i Zülcelaline kat’î delâlet eder. Sâni-i Zülcelâlin de sıfât ve esmâ-i kudsiyesi, dâr-ı âhirete delâlet eder ve gösterir ve ister." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şu âlemin bütün mevcûdâtıyla Sâni-i Zülcelaline kat’î delâlet etmesi bütün mevcudatın “Sâni-i Zülcelâlin sıfât ve esmâ-i kudsiyesi”ne ayna olmalarıyla tahakkuk eder. Zira, “hakiki hakik-i eşya esmâ İlahiyedir.”

Bu kainattaki her şey bir yönüyle esmâ ve sıfatı gösterdikleri gibi, diğer yönüyle de ahirete işaret eder.

Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve isimlerinin ahiretin varlığına delaletleri Onuncu Söz’ün Suret ve Hakikatlarında ve Yirmi Dokuzuncu Söz'ün değişik yönleriyle ve farklı isimler esas alınarak izah ve ispat edilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...