"Süfyan büyük bir âlim olacak, ilimle dalâlete düşer. Ve çok âlimler ona tâbi olacaklar." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"YEDİNCİ MESELE:

"Rivayette var ki, 'Süfyan büyük bir âlim olacak, ilimle dalâlete düşer. Ve çok âlimler ona tâbi olacaklar.' Ve'l-ilmu indallah, bunun bir tevili şudur ki: Başka padişahlar gibi ya kuvvet ve kudret veya kabile ve aşiret veya cesaret ve servet gibi vasıta-i saltanat olmadığı halde, zekâvetiyle ve fenniyle ve siyasî ilmiyle o mevkii kazanır ve aklıyla çok âlimlerin akıllarını teshir eder, etrafında fetvacı yapar. Ve çok muallimleri kendine taraftar eder ve din derslerinden tecerrüt eden maarifi rehber edip tâmimine şiddetle çalışır, demektir."(1)

Deccal, iktidarı ve saltanatı siyasî dehası ve aldatıcı zekâsı ile kazanacak. Bu mânayı Peygamber Efendimiz (asm); "Âlim olacak, ilmi ile küfre düşüp insanları da ilim ve fen adı altında küfre davet edecek" şeklinde tasvir ediyor.

Deccal, devlet gücünü ne soyundan gelen asalet ile ne de servet ve cesaret ile elde etmeyecek, ancak siyasî ilim ve aldatmak ile ele geçirecek. Âlimlerin ona tâbi olması ise, ona taraftar olan sınıfın en ziyade eğitim camiasından olacağına işaret ediyor. Ve eğitim sistemini değiştirerek, dinî eğitimi kaldırıp sadece müsbet okutan bir sistemi getirecek demektir. Tevhid-i tedrisat gibi.

(1) bk. Şualar, Beşinci Şua, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Adem68474

FENNİYLE NE MANAYA İŞARET EDİYOR?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Fenni ile tabiri ilmi ve bilgisi ile demektir. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...