"Her iki deccal" kimdir ve Beşinci noktayı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risalelerdeki alakalı hadislerin tevil ve izahından anlaşıldığı kadarı ile "biri insaniyet âleminde, diğeri ise İslam âleminde" olmak üzere iki deccal gelecektir. İslam âleminde olan Deccal’a, Süfyan namı da verilmektedir.

Kimin deccal olduğu hususu tevillere göre değişebilir. Nitekim mehdi ve deccal, tevile muhtaç ve açık meselelerdir. Risalelerdeki tevillerden anlaşıldığına göre, insaniyet âleminde geleceği beklenen deccal, komünizmdir. Zira komünizmde din ve maneviyat afyon kabul edilir ve bu cereyan bütün dünyayı istila etmiştir.

İslam âleminde gelecek olan deccal, yani Süfyan ise, dini tahrip etmeyi ve şeairi ortadan kaldırmayı gaye edinecektir.

"Beşinci nokta: Hem her iki deccalın, asırlarına ait olan harikaları, onların bahsiyle ve münasebetiyle rivayet edildiğinden, onların şahıslarından sudûr edeceği telâkki ve tevehhüm edilmesinden, o rivayet müteşabih olmuş, mânâsı gizlenmiş, meselâ tayyare ve şimendiferle gezmesi..."(1)

Deccalin yaşadığı dönemde teknoloji çok geliştiği için, deccal ile alakalı hadislerde bu teknolojilere de işaret ediliyor. Lakin insanlar teknolojiye ait bu hususiyetleri deccalin harikulade bir sıfatı gibi anladığı için hadîsin mânaları kapalı kalmış.

Mesela, "Deccalın dünyayı kırk günde dolaşması"; asrın teknolojileri olan tren ve uçakla bu işi yapmasıdır. Tren ve uçağın olmadığı dönemlerde insanlar bu hadîsi anlamamış ve deccalı insanüstü bir varlık olarak telakki etmişler.

“Rivayetlerden, Deccal çıktığında bütün dünyanın işiteceğini, kırk günde dünyayı gezeceğini, harikulâde bir eşeğe sahip olduğunu öğreniyoruz.”(2)

Deccalin bütün dünyanın işitmesi; radyo ve televizyon gibi vasıtalarla mümkün olur. Yoksa deccalın bağırması en fazla yüz iki yüz metreye ulaşır.

“Deccalın eşeğinin iki kulağı arasındaki mesafe ise kırk arşını bulmaktadır. (yaklaşık 27 m).”(3)

Buradaki "eşek" teşbihi trendir, ama eski dönemlerde tren bilinmediği için, onu kırk arşın büyüklüğünde bir eşek tahayyül edenler olmuş. Bu da hadîsin hakiki manasının anlaşılmasına mâni olmuş.

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, Beşinci Şua.
(2) bk. Kenzü'l-Ummal, 14/330.
(3) bk. Müsned, 3/367, 368; Hâkim, Müstedrek: 4/530.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...