"Şuhud ile ittifak etmişler ki, kâinat mezâhirinde ve mevcudat âyinelerinde görülen mehâsin ve kemâlât, birtek Zât-ı Vâcibü’l-Vücudun tecelliyât-ı kemâlidir ve cilve-i cemâl-i esmâsıdır. İşte bunların icmâı sarsılmaz bir hüccet-i kàtıadır." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nasıl baraj bendinin bu tarafındaki su sızıntıları veya küçük su birikintileri baraj bendinin arkasında büyük bir su kitlesinin olduğuna işaret ediyor ise, aynı şekilde kainattaki bütün mükemmel eserler ve sanatlar da sonsuz mükemmellikte olan bir Zat'a işaret edip delalet eder. Kainattaki sanatların kemalini, bu zamanda fen ilimleri kati bir şekilde gösterip ispat ediyor.

İşte kainat ve içindeki mükemmel eserler, eser sahibinin sonsuz mükemmelliğine ve kemaline işaret ediyor, onu akla ispat ediyor.

Yeryüzünde parlak ve şeffaf şeyler üstünde görülen küçük ışıkçıklar, nasıl ışığın kaynağı olan güneşi gösteriyor ise, kainattaki bütün mükemmellikler de mükemmelliğin kaynağı olan Allah’ı gösterip ispat ediyor. Kainattaki bu sayısız ipuçlarını gören birisinin, bu ipuçlarının işaret ettiği asıl kaynağı inkar etmesi mümkün ve kabil değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...