"Ve o mehâsini en ziyade imtisal eden ve fıtraten o mehâsin üstünde yaratılan odur." Resulullah Efendimizi diğer insanlardan ayıran özellik nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Yani, Kur'ân'ın beyan ettiği mehâsin-i ahlâkın misali, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdır. Ve o mehâsini en ziyade imtisal eden ve fıtraten o mehâsin üstünde yaratılan odur."

"İşte böyle bir zâtın ef'al, ahval, akval ve harekâtının herbirisi nev-i beşere birer model hükmüne geçmeye lâyık iken, ona iman eden ve ümmetinden olan gafillerin (Sünnetine ehemmiyet vermeyen veyahut tağyir etmek isteyen) ne kadar bedbaht olduğunu divaneler de anlar."(1)

Kur’ân, Allah’ın razı olduğu ve O’nun isim ve sıfatlarına tam bir ayna olacak mükemmel bir insan-ı kâmil modeli çiziyor. Kur’ân'da çerçevesi çizilen bu modele ise en layık ve mükemmel insan Habib-i Kibriya Efendimiz (asm)’dir.

Hz. Peygamber (asm) hem fıtrat olarak hem de ubudiyet cihetiyle zirvededir. Hiçbir güzel haslette onun emsali yoktur. Resulullah Efendimiz ömür sermayesini en mükemmel bir şekilde kullanmış, tam bir ubudiyet sergilemiştir. Kur’ân'da ifade edilen ahsen-i takvime en ziyade layık olan ve onu üzerinde gösteren Habib-i Edep Efendimiz (asm)'dir.

Her insana aynı duygular, aza ve latifeler verilmiş ama hepsi istidat cihetiyle bir tarağın dişleri gibi müsavi yaratılmamıştır. Allah, hikmeti gereği her insana değişik ve farklı istidatlar ve meziyetler bahşetmiştir. İşte bu noktada da Peygamber Efendimiz (asm)’e en mükemmel bir fıtrat ve en üstün istidat verilmiştir.

(1) bk. Lem'alar, On Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...