Yedinci Lem'a nelerden bahsediyor, ondan alacağımız ders nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yedinci Lem’a'da, Kur’an’ın gaybi şeylerden haber vermesi gösterilerek, onun Allah kelamı olduğu ispat ediliyor. Burada Fetih Suresi'nin üç ayeti ile misal veriliyor. Bu üç ayetin meali şu şekildedir:

"And olsun ki Allah, Resulünün gördüğü rüyanın hak olduğunu tasdik etti. İnşallah hepiniz emniyet içinde ve saçlarınızı tıraş etmiş veya kısaltmış olarak Mescid-i Harama gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir; onun için, Mekke'nin fethinden önce size yakın bir fetih daha ihsan etti."

"Bütün dinlere üstün kılmak üzere Resulünü hidayet ve hak din ile gönderen odur. Buna şahit olarak Allah yeter."

"Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar da kâfirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise pek merhametlidirler. Sen onların rükû ve secde ettiklerini görürsün. Onlar Allah'ın lütfunu ve rızasını ararlar. Yüzlerinde ise secde izi vardır. Onların Tevrat'taki vasıfları budur. İncil'deki vasıfları ise şöyledir: Onlar filizini çıkarmış, sonra git gide kuvvet bulmuş, kalınlaşmış ve gövdesi üzerinde yükselmiş bir ekine benzer ki, ekincilerin pek hoşuna gider. Allah'ın onları böylece çoğaltıp kuvvetlendirmesi, kâfirleri öfkeye boğmak içindir. Onlardan iman eden ve güzel işler yapanlara Allah mağfiret ve büyük bir mükâfat vaad etmiştir." (Fetih, 48/27-29)

Bu ayetlerin her bir kelimesinde çok gaybi haberler ve müjdeler var ki; bunları bir insanın aklı ve feraseti ile öngörmesi ve bildirmesi mümkün değildir. Bu ancak gaybın anahtarı elinde olan Allah’ın bildirmesi ile mümkündür ki; bu da Kur’ân’ın Allah kelamı olduğunun açık bir vesikası hükmündedir.

Bu Lem’a'dan alacağımız diğer bir ders de dört halife ve sahabelerin Allah katında ne kadar yüksek bir mevkide olduklarıdır. Dört halife ve sahabelerin izzet ve azametleri bu ayetler ile izhar ve ilan ediliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...