SURET

Suret; “dıştan görünen şekil, biçim, bir şeyi diğerlerinden ayıran şey” gibi mânâlara gelir.

Suret de ikiye ayrılır: Maddî ve manevî. Buna göre, suret denilince sadece maddî cisimlerin şekillerini anlamak eksik olur. Cism-i latif olan meleklerin de sureti vardır. Onlar da bu suretlerle birbirinden ayrılır, fark edilirler.

Yükleniyor...