"Hatta medeniyet nazarında, şeriatın en ziyade tenkide maruz olan mesâili, keşşaf zaman gösterdi ki; hayat-ı içtimaiyeye en ziyade lâzım o esaslardır..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hatta medeniyet nazarında, şeriatın en ziyade tenkide maruz olan mesâili, keşşaf zaman gösterdi ki; hayat-ı içtimaiyeye en ziyade lâzım o esaslardır. Meselâ ribâ, kumar, müskirin hurmeti; talak, taaddüd-ü zevcatın cevazı; mesturiyet-i nisvan ve zekâtın vücûbu; unsuriyetten gelen fikr-i milliyeti ve hevesin serbestiyetini red ve men’i gibi mesail. Sûretlerin tahriminde hikmet bir değil! Acaba hased, gurur, riya, şehvet-âlûd şimdiki beşerin hırçın ruhunda tesavir (Memnu’ heykel, ya bir zulm-ü mütehaccir veya bir riya-yı mütecessiddir.) denilen küçücük cenazelerin rolünü ve derece-i tesirini yine zaman göstermeyecek midir?"(1)

Felsefeyi esas alan Batı medeniyeti, zamanımızda İslam şeriatını en çok şu konularda eleştiriyor:

Faiz, kumar, içki gibi şeylerin yasaklanması; boşanma hukuku, çok eşliliğe izin vermesi; kadınlar için örtünme, zekatın farz olması; ırkçılığın yasaklanması, heves ve nefis gibi şeylere gem vurmak, yani özgürlüğün bu alanda kısıtlanması ki Batı medeniyeti bu alanda insana alabildiğine özgürlük tanıyor.

İslam dininde heykel ve bazı resimlerin yasak edilmesinin hikmetleri şöyle sıralanıyor; haset, gurur, riya, şehvet gibi manevi hastalıkları tetiklemesidir.

Bu zamanda insanların ahlaklarının bozulmasında kadınların rolü çok büyüktür. Kadınların açılmaları ve günaha davet eder bir vaziyete girmeleri, genel ahlakın bozulmasında önemli bir faktördür. Günümüzde kadın suretinin pazarlanmadığı alan kalmamıştır. Küçük cenazeler hükmünde olan müstehcen resimlerin insanların ruhunda ciddi ve önemli yaralar ve tahribatlar yaptığı aşikârdır.

İnsan mahiyetinde, çok nazik ve narin latife ve duygular vardır ki bunlar günah ve haramlara dayanamayıp ölüyorlar ya da işlevsiz hale dönüşüyorlar. Bu da insan fıtratında ve ruhunda ciddi duyu ve hissediş kayıplarına yol açıyor. İnsaniyet vasfından uzaklaştıracak bir halete sokuyor.

Her bir günah insan mahiyetini yaralayan birer kurşun gibidir. Bu da insanların hırçın öfkeli, tahammülsüz ve moralsiz bir hale girmesine sebep oluyor. Küçük bir nizadan dolayı cinayetlerin işlenmesi, modern toplumlarda sıradan bir olay haline gelmiştir. Bütün bu hırçınlık ve tahammülsüzlüklerin arka cephesinde isyan ve günahlar vardır. Bunlardan en tehlikeli ve tahribatçı olanı ise açıklık saçıklıktan gelen günahlardır.

(1) bk. Şuâât, Noktanın Zeyli, Haşiye.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...